Tjänster - 12131-2019

10/01/2019    S7    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Knivsta: Social omsorg med inkvartering

2019/S 007-012131

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Knivsta kommun
Knivsta
Sverige
E-post: fredrik.soderlind@knivsta.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: www.knivsta.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Drift av äldreboendet Vilhelms gård

Referensnummer: SN-2017/263
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Knivsta kommun inbjuder till anbudsgivning på driften av vård- och omsorgsboendet Vilhelms gård. Vilhelms gård är ett äldreboende byggt 2011 och är beläget i Knivsta tätort. På Vilhelms gård finns 42 lägenheter, varav 25 är till för personer med demenssjukdom.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 203 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85311100
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Knivsta kommun inbjuder till anbudsgivning på driften av vård- och omsorgsboendet Vilhelms gård. Vilhelms gård är ett äldreboende byggt 2011 och är beläget i Knivsta tätort. På Vilhelms gård finns 42 lägenheter, varav 25 är till för personer med demenssjukdom.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 100
Pris - Viktning: 100
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 123-280926
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Drift av äldreboendet Vilhelms gård

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/11/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Vardaga Äldreomsorg AB
556573-6450
Solna
Sverige
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 203 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/01/2019