Služby - 121423-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

09/04/2016    S70

Belgie-Brusel: Služba pronájmu a nákupu vysokoobjemových digitálních tiskáren/kopírek, včetně softwaru, údržby, aktualizací, spotřebních materiálů, dokončovacího vybavení a souvisejících služeb

2016/S 070-121423

Oznámení o opravě

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 30.3.2016, 2016/S 062-106286)

Evropská komise, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, BELGIE. Kontakt: OIB.02 Marchés publics. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Namísto 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

10.5.2016 (17:30), místní čas.

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

17.5.2016 (10:00), místní čas.

(...)

Čtěte 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

20.5.2016 (17:30), místní čas.

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

27.5.2016 (10:00), místní čas.

(...)