Služby - 121423-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

09/04/2016    S70

Belgicko-Brusel: Služby prenájmu a nákupu týkajúce sa vysoko objemových digitálnych tlačiarní/kopírovacích strojov vrátane softvéru, údržby, aktualizácií, príslušenstva, vybavenia na konečnú úpravu a súvisiacich služieb

2016/S 070-121423

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 30.3.2016, 2016/S 062-106286)

Európska komisia, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, BELGICKO. Kontakt: OIB.02 Marchés publics. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

10.5.2016 (17:30) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

17.5.2016 (10:00) miestneho času.

(...)

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

20.5.2016 (17:30) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

27.5.2016 (10:00) miestneho času.

(...)