Tjänster - 121423-2016

Visa förkortad version

09/04/2016    S70

Belgien-Bryssel: Hyra och inköp av digitala skrivare/kopiatorer med hög kapacitet, inbegripet programvara, underhåll, uppdateringar, förbrukningsvaror, efterbehandlingsutrustning och tillhörande tjänster

2016/S 070-121423

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 30.03.2016, 2016/S 062-106286)

Europeiska kommissionen, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, BELGIEN. Kontaktpunkt: OIB.02 Marchés publics. Tfn +32 22986989. Fax +32 22960570. E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

10.05.2016 (17:30), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

17.05.2016 (10:00), lokal tid.

(...)

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

20.05.2016 (17:30), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

27.05.2016 (10:00), lokal tid.

(...)