Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

Hemm xi bugs li qed jaffettwaw il-mod kif jintwerew l-avviżi tal-Formoli elettroniċi. Qed naħdmu biex insolvu l-problema. Sadanittant, jekk jogħġbok iċċekkja l-paġna dedikata tagħna għal aktar informazzjoni u gwida.

Ir-reġistrazzjoni hija miftuħa għar-4 Workshop tagħna mal-utenti mill-ġdid tat-TED, fl-14 ta’ Diċembru 2023

Servizzi - 121424-2016

09/04/2016    S70

il-Belġju-Brussell: Pariri legali fil-qasam tal-PI (Proprjetà Intellettwali)

2016/S 070-121424

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Joint Research Centre (JRC) — Resources
Indirizz postali: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: JRC-B5-BXL-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi — (ECHA)
Indirizz postali: Annankatu 18
Belt: Helsinki
Kodiċi NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Kodiċi postali: 00121
Pajjiż: Il-Finlandja
Posta elettronika: JRC-B5-BXL-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://echa.europa.eu/web/guest
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:

Il-Belġju.

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1412
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Pariri legali fil-qasam tal-PI (Proprjetà Intellettwali).

Numru ta' referenza: JRC/BRU/2016/DDG.03/0001/OC.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79110000 Servizzi legali u tar-rappreżentazzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Servizzi ta' pariri legali dwar l-IPR (Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali) rrelatati mad-difiża, il-ħarsien, l-isfruttar u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tal-Unjoni Ewropea taħt il-liġijiet nazzjonali u internazzjonali differenti.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 320 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79100000 Servizzi legali
79120000 Servizzi ta' konsulenza dwar il-privattivi u d-dritt ta' l-awtur
79121000 Servizzi ta' konsulenza dwar id-dritt ta' l-awtur
79121100 Servizzi ta' konsulenza dwar id-dritt ta' l-awtur tas-software
79140000 Servizzi ta' pariri legali u ta' l-informazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ix-xogħol hu dak ta' ditta legali fil-qasam tal-proprjetà intellettwali, u jikkonsisti fl-għoti ta' servizzi ta' pariri legali fuq l-IPR (id-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali) irrelatati mad-difiża, il-ħarsien, l-isfruttar u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tal-Unjoni Ewropea taħt il-liġijiet nazzjonali u internazzjonali differenti. Ma jinkludix l-immaniġġjar tal-portafoll tal-PI (Proprjetà Intellettwali).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 320 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-QTK jista' jiġġedded darbtejn (2) għal 12-il xahar kull darba.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2015/S 109-197419
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 20/05/2016
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 26/05/2016
Ħin lokali: 14:00
Post:

Fil-bini tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt fi Brussell speċifikat fit-titlu I.1) 'Indirizz postali'.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3 għad-dokumenti tal-ksib.

Skont Artiklu 134(1)(e) tar-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 kif emendat, matul it-3 snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt originali l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tista' tuża l-proċedura nnegozjata mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar il-kuntratt biex tikseb servizzi addizzjonali magħmula mir-ripetizzjoni ta' servizzi simili (sa mhux iżjed minn 50 % tal-valur tal-kuntratt oriġinali) mingħand l-operatur ekonomiku li jkun ingħata l-kuntratt.

Fuq talba li ssir minn dak li qiegħed jitfa' l-offerta, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tista' tipprovdi aktar informazzjoni biex tiċċara l-bixra tal-kuntratt biss.

Kwalunkwe talbiet għal tagħrif addizzjonali għandhom isiru bil-miktub biss permezz tas-sit tal-Internet għat-tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1412 fuq il-buttuna ‘questions and answers’, billi tagħfas fuq ‘create a question’.

L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt mhix marbuta li twieġeb għat-talbiet għal informazzjoni addizzjonali jekk dawn jaslu inqas minn 5 ijiem tax-xogħol qabel id-data aħħarija għat-tfigħ tal-offerti.

L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tista', fuq inizjattiva tagħha stess, tgħarraf lill-partijiet interessati dwar kwalunkwe żball, nuqqas ta' preċiżjoni, dettalji nieqsa jew kull żball klerikali ieħor fit-test tas-sejħa għall-offerti.

Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali, inkluża dik imsemmija hawn fuq, se tittella' fis-sit tal-Internet għat-tfigħ elettroniku tal-offerti msemmi hawn fuq. Is-sit se jkun aġġornat b'mod regolari u huwa fir-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekjaw l-aġġornamenti u l-emendi waqt iż-żmien għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
30/03/2016