Paslaugos - 121760-2017

Pateikti glaustą rodinį

01/04/2017    S65

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugų teikimas Europos Audito Rūmuose

2017/S 065-121760

Skelbimas apie klaidų ištaisymą

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 21.3.2017, 2017/S 056-103030)

Europos Audito Rūmai, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LIUKSEMBURGAS. Kontaktai: ECA Procurement Service. Tel. +352 4398-47611. Faks. +352 4398-46667. El. p. eca-procurement.service@eca.europa.eu

Vietoj 

III.1.3) Techniniai ir profesiniai pajėgumai:

(...)

1 dalis:

(...)

b) kandidatas turi pateikti sąrašą su 3 panašių sutarčių, kurias įvykdė per pastaruosius 3 metus, pavyzdžiais, kurių kiekviena reprezentuotų kandidato apyvartą, siekiančią bent 500 000 EUR per metus vienam klientui. Į aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugas turi įeiti viešojo aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugos bei paslaugos, skirtos renginiams ir oficialioms progoms.

Prie kiekvienos nuorodos turi būti pateikta ši informacija:

— kliento pavadinimas (viešojo ar privataus),

— trumpas suteiktų paslaugų aprašymas (paslaugos tipas, vertė, atlikimo data),

— prie kiekvienos nuorodos turi būti pridėti pareiškimai dėl patenkinamo įvykdymo, kuriuos išdavė klientai;

c) kandidatai ...

Turi būti 

III.1.3) Techniniai ir profesiniai pajėgumai:

(...)

1 dalis:

(...)

b) kandidatas turi pateikti sąrašą su 3 panašių sutarčių, kurias įvykdė per pastaruosius 3 metus, pavyzdžiais, kurių kiekviena reprezentuotų kandidato apyvartą, siekiančią bent 500 000 EUR per metus vienam klientui. Į aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugas turi įeiti viešojo aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugos bei paslaugos, skirtos renginiams ir oficialioms progoms.

Prie kiekvienos nuorodos turi būti pateikta informacija, nurodyta skelbime apie pirkimą.

Sutarčių pavyzdžiuose turi būti visos paslaugos arba jų dalis (viešasis aprūpinimas maistu ir gėrimais arba paslaugos renginiams ir oficialioms progoms). Bet kokiu atveju įmonė turi įrodyti abiejų aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugų tipų patirtį, įskaitant, visais atvejais visišką meniu parengimą vietoje;

c) kandidatai ...