Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 121760-2017

Visa förkortad version

01/04/2017    S65    Europeiska revisionsrätten - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Förfaranden under konkurrens 

Luxemburg-Luxemburg: Drift av cateringtjänsten vid Europeiska revisionsrätten

2017/S 065-121760

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 21.3.2017, 2017/S 056-103030)

Europeiska revisionsrätten, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURG. Kontaktpunkt: ECA Procurement Service. Tfn +352 4398-47611. Fax +352 4398-46667. E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu

I stället för 

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap:

(...)

Del 1:

(...)

(b) Sökande ska tillhandahålla en förteckning över 3 exempel på liknande kontrakt som genomförts under de 3 senaste åren, där vart och ett av kontrakten motsvarar en omsättning på minst 500 000 EUR per år/per kund för den sökande. Cateringtjänsterna ska inbegripa storkökstjänster samt tjänster för evenemang och formella tillfällen.

Varje referens ska innehålla följande information:

— Kundens namn (offentlig eller privat).

— Kort beskrivning över de tjänster som tillhandahållits (typ av tjänst, värde, datum för utförande).

— Redogörelser från kunderna om tillfredsställande genomförande ska bifogas varje referens.

(c) Sökande ...

Skall det stå 

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap:

(...)

Del 1:

(...)

(b) Sökande ska tillhandahålla en förteckning över 3 exempel på liknande kontrakt som genomförts under de 3 senaste åren, där vart och ett av kontrakten motsvarar en omsättning på minst 500 000 EUR per år/per kund för den sökande. Cateringtjänsterna ska inbegripa storkökstjänster samt tjänster för evenemang och formella tillfällen.

Varje referens ska innehålla den information som anges i meddelandet om upphandling.

Exempel på kontrakt kan inbegripa alla tjänsterna eller delar av dessa (storkökstjänster eller tjänster för evenemang och formella tillfällen). Företaget ska dock påvisa erfarenhet av båda typerna av cateringtjänster, inbegripet i samtliga fall fullständigt utarbetande av menyer på plats.

(c) Sökande ...