Lieferungen - 121876-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Piątnica Poduchowna: Landwirtschaftsmaschinen

2019/S 053-121876

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 050-114341)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie
Marianowo 7
Piątnica Poduchowna
18-421
Polen
Kontaktstelle(n): Daniel Ambrożej
Telefon: +48 601611353
E-Mail: przetarg.pzp@gmail.com
NUTS-Code: PL842

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://marianowo.edupage.org/

Adresse des Beschafferprofils: https://marianowo.edupage.org/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/2019/2/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
16000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż urządzeń, maszyn, sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie, przeprowadzenie koniecznych szkoleń oraz przekazanie instrukcji bezpiecznego użytkowania dostarczonych elementów zamówienia.

2. Zamówienie podzielone jest na 22 (dwadzieścia dwie) części. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „OPZ”) dla każdej z części został określony w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz ujęty częściowo (z uwagi na ograniczenia techniczne) w niniejszym ogłoszeniu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 050-114341

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:

Data: 17/04/2019

Czas lokalny: 10:00

muss es heißen:

Cz. 1-11

Data: 17/04/2019

Czas lokalny: 10:00

Cz. 12-22

Data: 19/04/2019

Czas lokalny: 10:00

Abschnitt Nummer: I.1
Anstatt:

Marianowo

muss es heißen:

Marianowo 7

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: