Lieferungen - 121922-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Częstochowa: Arzneimittel

2019/S 053-121922

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 027-059418)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
DAZ.26.013.2019
ul. Bialska 104/118
Częstochowa
42-200
Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Stolarska
Telefon: +48 343673674
E-Mail: malgorzata.stolarska@szpitalparkitka.com.pl
Fax: +48 343673674
NUTS-Code: PL224

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpitalparkitka.com.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.szpitalparkitka.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktów leczniczych

Referenznummer der Bekanntmachung: DAZ.26.013.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje różne produkty lecznicze opisane szczegółowo w ilości i asortymencie w poszczególnych częściach formularza asortymentowo-cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej też SIWZ).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 027-059418

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 14/03/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 28/03/2019
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 14/03/2019
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 28/03/2019
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - z powodu udzielenia wyjaśnień i zmiany treści SIWZ w zakresie Części nr 1, 2, 3 i 4 przedmiotowego postępowania. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ udostępnia się wszystkim zainteresowanym w miejscu zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.