Lieferungen - 121926-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Elbląg: Personalcomputer

2019/S 053-121926

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 044-100059)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina – Miasto Elbląg
170747715
ul. Łączności 1
Elbląg
82-300
Polen
Kontaktstelle(n): Alicja Siemiętkowska
Telefon: +48 552393178
E-Mail: rzp@umelblag.pl
Fax: +48 552393334
NUTS-Code: PL621

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.umelblag.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Referenznummer der Bekanntmachung: RZP.271.8.2019.AS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Przedmiot główny:

CPV: 30.21.30.00-5

Nazewnictwo wg CPV: Komputery osobiste

Miejsce realizacji dostawy: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, POLSKA.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 044-100059

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Anstatt:

b) monitory LCD - 90 szt.

Monitory LCD 22-23 cale, panoramiczne o minimalnej nominalnej rozdzielczości 1920 x 1080, zgodne z normą TCO06. Złącze VGA (D-Sub), HDMI, DVI-D. Możliwość wyboru jednego z kilku predefiniowanych ustawień wyświetlania. Wbudowane fabrycznie głośniki. W komplecie kabel zasilający i sygnałowy oraz audio. Wymagany certyfikat CE.

muss es heißen:

b) monitory LCD - 90 szt.

Monitory LCD 22-23 cale, panoramiczne o minimalnej nominalnej rozdzielczości 1920 x 1080, zgodne z normą TCO06. Złącze VGA (D-Sub), HDMI. Możliwość wyboru jednego z kilku predefiniowanych ustawień wyświetlania. Wbudowane fabrycznie głośniki. W komplecie kabel zasilający i sygnałowy oraz audio. Wymagany certyfikat CE.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 08/04/2019
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 09/04/2019
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 08/04/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 09/04/2019
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: