Lieferungen - 121930-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Medizinsoftwarepaket

2019/S 053-121930

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 004-004715)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
pl. S. Starynkiewicza 1/3
Warszawa
02-015
Polen
Kontaktstelle(n): Biuro Zarządu UCZKIN WUM Sp. z o.o., 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14A lok. 29
Telefon: +48 223702745
E-Mail: zamowienia@uczkin.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uczkin.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.uczkin.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z instalacją, wdrożeniem i uruchomieniem kompletnej aplikacji HIS (RIS, PACS, EDM HL7) oraz dostawą niezbędnego wyposażenia i rozbudowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej

Referenznummer der Bekanntmachung: UCZKIN/ZP-02/01/2018/PNO/EU
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48180000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, wdrożeniem i uruchomieniem kompletnej aplikacji HIS (RIS, PACS, EDM HL7) oraz dostawą niezbędnego wyposażenia i rozbudowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej. Szczegóły i parametry użytkowo funkcjonalne są zawarte w „Szczegółowym opisie Przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Niniejszy zakup stanowi element realizacji przez Zamawiającego Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” nr POIS.09.02.00-00-0060/17.

Przedmiot zamówienia w swoim zakresie obejmuje elementy szczegółowo opisane w załączniku nr 6 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 004-004715

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 14/03/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 24/03/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 14/03/2019
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 24/03/2019
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zmiana daty składania ofert spowodowana jest trudnościami z uruchomieniem elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego, umożliwiającej składanie dokumentów przez Wykonawców w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa