Dienstleistungen - 122160-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Cluj-Napoca: Aufbereitung und Entsorgung von flüssigen Abfällen

2019/S 053-122160

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Județul Cluj (Consiliul Județean)
4288110
Calea Dorobanților nr. 106
Cluj-Napoca
400094
Rumänien
Kontaktstelle(n): Consilier Adina Tiuca
Telefon: +40 372640060
E-Mail: cjc@cjcluj.ro
Fax: +40 372640074
NUTS-Code: RO113

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cjcluj.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție servicii de colectare — tratare — transport — eliminare a concentratului rezultat în urma procesului de epurare prin osmoză inversă a levigatului rezultat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 4288110/2019/01/16
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513500
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Lot 1 — Servicii de colectare — transport — eliminare a concentratului rezultat în urma procesului de epurare prin osmoză inversă a levigatului rezultat la depozitul neconform de deseuri Pata Rât — mun. Cluj-Napoca.

Lot 2 — Servicii de furnizare prin închiriere a stației de tratare a levigatului prin osmoză inversă de la Depozitul de deșeuri Pata Rât si epurarea levigatului care se exfiltrează din Depozitul de deșeuri Pata Rât.

Respectiv:

Lot 1: Se va prelua concentratul de la stația de epurare a levigatului din vecinătatea depozitului de deșeuri de la Pata Rât, mun. Cluj-Napoca, Str. Pata Rât F.N. — preluarea concentratului se va face zilnic, volumul maxim preluat va fi de 50 m3 zilnic; cantitatea de concentrat produsă în urma funcționării stației de epurare este de maxim 50 m3/zi; compoziția chimică a concentratului este cea din anexa la Caietul de sarcini, dar poate conține și alte substanțe produse de levigatul din depozitul de deseuri Pata [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 9 900 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de furnizare prin închiriere a stației de tratare a levigatului prin osmoză inversă de la Depozitul de deșeuri Pata Rât

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513500
39350000
42996000
65120000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113
Hauptort der Ausführung:

Depozitul de deșeuri Pata Rât jud. Cluj.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de furnizare prin închiriere a stației de tratare a levigatului prin osmoză inversă de la Depozitul de deșeuri Pata Rât si continuarea procesului de epurare a levigatului care se exfiltrează din Depozitul de deșeuri Pata Rât, in medie, estimata astfel: (100 m3/zi x 30 zile x 12 luni). Decontarea se va face pe baza pretului unitar. Pretul contractului va fi platibil in transe lunare, pe baza facturii emise de catre prestator pentru cantitatatile de levigat epurat si confirmate de catre achizitor, in luna anterioara emiterii facturii.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Accesul online al autoritatii contractante la informatiile transmise in timp real de sistemul integrat de monitorizare, control, prelucrarea datelor, cu o pondere de 10 % — 10 puncte / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 520 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de colectare — transport — eliminare a concentratului rezultat în urma procesului de epurare prin osmoză inversă a levigatului rezultat la depozitul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113
Hauptort der Ausführung:

Depozitul neconform de deseuri Pata Rat, judetul Cluj.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se estimeaza colectarea, transportul si eliminarea a aproximativ 50 m3/zi x 30 zile/lună x 12 luni. Decontarea se va face pe baza pretului unitar. Pretul contractului va fi platibil in transe lunare, pe baza facturii emise de catre prestator pentru cantitatile de concentrat preluate si confirmate de catre achizitor, in luna anterioara emiterii facturii.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Modul in care performanta flotei de vehicule influenteaza poluarea aerului / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 7 380 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Pentru lotul/loturile la care participa, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58–60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei asumata prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:

Nr. Crt., numele şi prenumele, functia:

1) Tișe Alin-Păunel — Presedinte;

2) Mînzat Marius-Dorel — Vicepresedinte;

3) Vákár István-Valentin — Vicepresedinte;

4) Tuluc Călin-Marin — Consilier județean;

5) Marchiș Angela-Felicia — Consilier județean;

6) Secară Dorel Viorel — Consilier județean;

7) Mărginean Andrei-Dan — Consilier județean;

8) Haiduc Ioan-Cristian — Consilier județean;

9) Pop Ligia-Vasilica — Consilier județean;

10) Hodorogea Anca-Cristina — Consilier județean;

11) Simplicean Horea Dan — Consilier județean;

12) Luca Viorel — Consilier județean;

13) Felezeu Călin-Valentin — Consilier județean;

14) Groșan Nicolae-Giulian — Consilier județean;

15) Andro Marinel Ioan — Consilier județean;

16) Sămărtean Iuliu — Consilier județean;

17) Marc Marinela — Consilier județean;

18) Drăghici Dumitru — Consilier județean;

19) Bălaj Gheorghe-Marius — Consilier județean;

20) Gărboan Gabriela Mirela — Consilier județean;

21) Lăpuşan Remus-Gabriel — Consilier județean;

22) Cuibus Valentin Claudiu — Consilier județean;

23) Sălătioan Vasile — Consilier județean;

24) Chiorean Laura Elena — Consilier județean;

25) Popovici Alin — Consilier județean;

26. Oprea Laurenţiu — Consilier județean;

27. Mătușan Vladimir — Consilier județean;

28. Pop Petre — Consilier județean;

29. Bota Ioan — Consilier județean;

30. Nati Ariton — Consilier județean;

31. Vitan Alexandru — Consilier județean;

32. Deák Ferencz [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia să o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de tert (conform art. 182–184 din Legea 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016. Informatii privind asocierea — se va prezenta acordul de asociere, se va preciza cine este lider al asocierii cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a activitatilor realizate de fiecare asociat.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/04/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/06/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/04/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Precizari:

1) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti vor fi semnate cu semnatura electronica si se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate online, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”, ofertantii vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;

2) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, pentru departajare autoritatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea „Intrebari”) solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;

3) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, având obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unui/unor tert/terti, se asociaza sau subcontracteaza, se vor prezenta datele de identificare atat pentru ofertant, cat si pentru tert/asociat/subcontractant;

4) Ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala;

5) Modificarea contractului de achizitie publica (clauze de revizuire privind anticiparea eventualelor modificari care pot interveni în derularea contractelor): in conditiile Legii 98/2016 conform dispozitiilor mentionate la art. 221 sunt cele precizate in modelul de contract atasat;

6) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele privind exercitarea cailor de atac sunt cele stabilite prin Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Serviciul Lucrări și Achiziții Publice
Calea Dorobanților nr. 106
Cluj-Napoca
400094
Rumänien
Telefon: +40 372640060
E-Mail: cjc@cjcluj.ro
Fax: +40 372640074

Internet-Adresse: www.cjcluj.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019