Bunuri - 122205-2021

12/03/2021    S50

Luxemburg-Luxemburg: Închiriere pe termen lung de vehicule de serviciu

2021/S 050-122205

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Adresă: service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: M. Luis Moitinho, chef d'unité — services généraux et matériel roulant
E-mail: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.curia.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU Luxembourg
Cod poștal: L-1615
Țară: Luxemburg
E-mail: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eca.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
E-mail: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eib.org
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
Adresă: 12E, rue Guillaume Kroll
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU Luxembourg
Cod poștal: L-1882
Țară: Luxemburg
E-mail: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.cdt.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Office infrastructures et logistique (OIL)
Adresă: LUX/EUFO 10, rue Robert Stumpert
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU Luxembourg
Cod poștal: L-2557
Țară: Luxemburg
E-mail: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.ec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Office infrastructures et logistique (OIB)
Adresă: Rue de la Loi/Wetstraat 170
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE Belgique / België
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.ec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene
Adresă: Rue de la Loi/Wetstraat 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE Belgique / België
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.consilium.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul Economic și Social European
Adresă: Rue Belliard/Belliardstraat 99
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE Belgique / België
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
E-mail: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eesc.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul European al Regiunilor
Adresă: Rue Belliard/Belliardstraat 99
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE Belgique / België
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
E-mail: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.cor.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parchetul European
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU Luxembourg
Țară: Luxemburg
E-mail: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eppo.europa.eu
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7730
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Cod NUTS: LU Luxembourg
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Închiriere pe termen lung de vehicule de serviciu

Număr de referinţă: COJ-PROC-20/022
II.1.2)Cod CPV principal
34110000 Autoturisme - PA01
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Închiriere pe termen lung de autoturisme de serviciu, de berline sau de vehicule utilitare, de breakuri și/sau de furgonete pentru sediile din Luxemburg și din Bruxelles, fără opțiunea de cumpărare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 22 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Luxemburg

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34111100 Breakuri
34111200 Berline
34114400 Microbuze
34136100 Furgonete
34136200 Furgoane carosate
34136000 Furgoane
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU Luxembourg
Locul principal de executare:

Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Închiriere pe termen lung de autovehicule de serviciu, de berline sau de vehicule utilitare, de breakuri și/sau de furgonete pentru sediul din Luxemburg.

Este vorba despre închirierea a aproximativ 155 de berline și 27 de vehicule utilitare, de breakuri și/sau de furgonete pe toată durata contractului-cadru.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 460 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitățile indicate pentru lotul 1 corespund nevoilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, ale Comisiei Europene, ale Curții de Conturi Europene, ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene și ale Băncii Europene de Investiții şi ale Parchetului European.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Bruxelles

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34111100 Breakuri
34111200 Berline
34114400 Microbuze
34136100 Furgonete
34136200 Furgoane carosate
34136000 Furgoane
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE Belgique / België
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Închiriere pe termen lung de autovehicule de serviciu, de berline sau de vehicule utilitare, de breakuri și/sau de furgonete pentru sediul din Bruxelles.

Este vorba despre închirierea a aproximativ 155 de berline și 46 de vehicule utilitare, de breakuri și/sau de furgonete pe toată durata contractului-cadru.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 840 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitățile indicate pentru lotul 2 corespund nevoilor Comisiei Europene, ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comitetul Economic și Social European și ale Comitetului European al Regiunilor.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/04/2021
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
Data: 17/05/2021
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Această procedură se va desfășura în două etape distincte.

În prima etapă, toți operatorii economici interesați pot depune o cerere de participare, inclusiv informații administrative și documente referitoare la criteriile de excludere și selecție (a se vedea partea 4 din caietul de sarcini).

În cea de-a doua etapă, operatorii economici care au depus o astfel de cerere și care nu se află în situație de excludere și care îndeplinesc criteriile de selecție vor fi invitați să depună o ofertă (a se vedea partea 5 din caietul de sarcini).

Documentele relevante pentru depunerea unei cereri de participare (prima etapă) pot fi descărcate de pe site-ul de e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7730

Din motive de confidențialitate, unele documente necesare pentru depunerea unei oferte (a doua etapă) nu sunt disponibile public pe site-ul internet de e-tendering. Aceste documente vor fi furnizate numai candidaților invitați să depună ofertele în cea de-a doua etapă.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 87001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O plângere la Tribunalul Uniunii Europene poate fi depusă în termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/03/2021