Dienstleistungen - 122457-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Öffentlichkeitsarbeit

2019/S 053-122457

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_46282392
Pap Károly Utca 4-6.
Budapest
1139
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-Mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nfp.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.nfp.hu

I.1)Name und Adressen
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
EKRSZ_66054593
Batthyány Utca 132
Polgárdi
8154
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Bittmann Lilla
Telefon: +36 22576194
E-Mail: bittmann.lilla@kdv.hu
Fax: +36 22576195
NUTS-Code: HU211

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kdv.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.kdv.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Önkormányzati társulás
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Hulladékgazdálkodás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 projekthez kapcsolódó PR

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000761022018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79416000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Megbízási szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” (KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002) projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72413000
79340000
79416000
79821000
79822500
79952000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU21
Hauptort der Ausführung:

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás székhelye(8154 Polgárdi, Batthyány u.132.)ill. tagönkormányzatai közigazgatási területe,valamint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A 339/2014.(XII.19.) Korm.rendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program(továbbiakban: KEHOP)terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szüks. közbesz.eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.

Ennek megfelelően a jelen közbesz. eljárás tárgya:Megbízási szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”(KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002)projekthez(Projekt) kapcs. PR és táj.i feladatok teljes körű ellátása az alábbiak szerint.

Mennyiség:

A Projekt keretében rendelkezésre álló tám.összegének megfelelően a táj.i tevékenység során a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv”(továbbiakban: KTK2020)című dok. releváns előírásainak megfelelő,vonatkozó komm. csomag elemeit kell megvalósítani.

A kötelezően használandó arculati elemek leírását a KTK2020 tartalmazza, a komm. fel. a KTK2020 útmutatása szerint kell teljesíteni.

A Széchenyi2020 útmutató arculati kézikönyv”valamint a „Széchenyi2020 szerkeszthető arculati sablonok” című dok. elérhetők: http://palyazat.gov.hu/doc/25

A Projekt „Magas támogatási összegű projekt”.

A KD(Kommunikációs Terv)részletesen tart. az elvégzendő fel.azzal,hogy a KTK2020-ban található

Komm.(csel. terv készítése

Sajtóközl. kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelen. összegyűjtése

Sajtóközl. kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelen. összegyűjtése

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcs. tartalommal

Feladatok nem képezik a jelen közbesz. eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerz.részét. Az ajánlati árba ezek a projektelemek nem számítandók bele! AK érvénytelenné nyilvánítja azokat az aj.,melyek ezen előírásnak nem felelnek meg!

Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése: 237500 db

Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése: 1 db

Lakossági fórum: 2 db

Sajtónyilvános projektindító rendezvény szervezése: 1 db

Sajtónyilvános alapkőletétel: 3 db

A beruházás helyszínén"B"típusú tábla kihelyezése: 9 db

Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcs.: 18 db

Közbenső rendezvények: 14 db

Komm. célra alkalmas fotósok. kész.: 8 db

Sajtónyilvános létesítmény átadó rendezvény: 3 db

Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szerv.: 1 db

Eredménykomm. inf. anyagok, kiadványok készítése és lakossági terjesztése: 237500 db

A beruházás helyszínén"D" típusú tábla kihelyezése: 10 db

Egyéb vállalások-PR film kész: 1 db

A nyertes ATként szerződő félnek arra figyelemmel kell teljesítenie a megkötésre kerülő szerz-t,hogy az AKnek (Kedvezményezett)a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében rendezvényeinek szervezése során gondoskodnia kell a környezettudatos rendezvény körülményekről,beleértve a szervezés,helyszínválasztás,ellátás,táj. körülményeit, lehetőség szerint a táj.hoz használt eszközöket is.Figyelemmel szüks. lenni arra,hogy a telj. magában foglal külső helyszínen megvalósított,a projekthez kapcs. helyszín bejárását is magába foglaló sajtónyilvános esemény-szervezést és lebonyolítást.A projekttáblák,szórólapok készítése,reklám-és szóró ajándékok kiválasztása során szintén figyelembe kell venni a körny. tudatosságot.

AK a fejl. kapcs. nyilvános eseményeken és a komm.jában esélytudatosságot fejez ki,nem közvetít szegregációt,nem növeli a csop-ra vonatkozó előítéleteket.Ezt a telj. során a nyertes ATként szerződő félnek is figyelembe kell vennie.

A szerződés tárgyával kapcs. elvárásokat és paramétereket,valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerz. feltételeket részl. a KD részét képező dok., Komm. Terv és szerződésterv. tartalmazza

Amennyiben az AD bármelyik része valamilyen gyártmányú,típusú,eredetű dologra,eljárásra,védjegyre szabadalomra,tevékenységre,személyre, származásra,gyártási folyamatra való hiv,tart.,úgy AK az azzal egyenért.telj.úgy AK az azzal egyenértékű telj.is elfogadja a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: PR film minőségi többlet vállalás / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Környezetvédelmi szempontok érvényesítése / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 022-048029
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 projekthez kapcsolódó PR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlatkérő döntése alapján az eljárás visszavonásra kerül.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019