Dienstleistungen - 122510-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Allgemeine und berufliche Bildung

2019/S 053-122510

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Województwo Pomorskie
191674836
ul. Okopowa 21/27
Gdańsk
80-810
Polen
Kontaktstelle(n): Danuta Krzywicka
Telefon: +48 583268548
E-Mail: zamowienia@pomorskie.eu
Fax: +48 583268557
NUTS-Code: PL63

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.pomorskie.eu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla uczniów - uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Referenznummer der Bekanntmachung: DAZ-ZP.272.71.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) ofertą Wykonawcy,

2) szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej „SOPZ” które stanowią załączniki do Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie nie późniejszym niż

do 30.4.2019 roku.

Zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialności i zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z warunków Umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby przez Wykonawcę lub podwykonawcę były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia

26.6.1974 r Kodeks Pracy osoba albo osoby wykonujące następujące czynności administracyjno-biurowe zgodnie paragrafem 1 umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 210 510.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeprowadzenie Kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Malachin pow. chojnicki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kurs techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla 15 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego z obszaru województwa pomorskiego - uczestników projektu pozakonkursowego „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykonawcy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.03.03.02-22-0001/15

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeprowadzenie Kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kurs techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla 30 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego z obszaru województwa pomorskiego -uczestników projektu pozakonkursowego „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykonawcy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.03.03.02-22-0001/15

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeprowadzenie Kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kurs techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla 44 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego z obszaru województwa pomorskiego -uczestników projektu pozakonkursowego „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykonawcy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.03.03.02-22-0001/15

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeprowadzenie Kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Kartuzy, Sierakowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kurs techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla 28 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego z obszaru województwa pomorskiego -uczestników projektu pozakonkursowego „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykonawcy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.03.03.02-22-0001/15

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeprowadzenie Kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Prabuty

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kurs techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla 6 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego z obszaru województwa pomorskiego -uczestników projektu pozakonkursowego „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykonawcy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.03.03.02-22-0001/15

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeprowadzenie Kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Lębork

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kurs techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla 10 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego z obszaru województwa pomorskiego -uczestników projektu pozakonkursowego "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykonawcy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.03.03.02-22-0001/15

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeprowadzenie Kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Słupsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kurs techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla 12 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego z obszaru województwa pomorskiego -uczestników projektu pozakonkursowego „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykonawcy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.03.03.02-22-0001/15

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeprowadzenie Kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Tczew, Pelplin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kurs techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla 44 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego z obszaru województwa pomorskiego -uczestników projektu pozakonkursowego „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykonawcy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.03.03.02-22-0001/15

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeprowadzenie Kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Rumia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kurs techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla 15 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego z obszaru województwa pomorskiego -uczestników projektu pozakonkursowego „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykonawcy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.03.03.02-22-0001/15

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 223-511201
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki i koloryzacji we fryzjerstwie dla uczniów - uczestników projektu "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Info-Biz Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska
REGON 871206520
ul. Chełmińska 106A/36
Grudziądz
86-300
Polen
NUTS-Code: PL61
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 15 499.95 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 495.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla uczniów - uczestników projektu „Programy motywacyjne dal uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński
REGON 190602540
ul. Sobieskiego 217
Wejherowo
84-200
Polen
NUTS-Code: PL63
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 30 999.90 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 900.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla uczniów - uczestników projektu „Programy motywacyjne dal uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński
REGON 190602540
ul. Sobieskiego 217
Wejherowo
84-200
Polen
NUTS-Code: PL63
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 45 466.52 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 45 320.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla uczniów - uczestników projektu „Programy motywacyjne dal uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Info-Biz Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska
REGON 871206520
ul. Chełmińska 106A/36
Grudziądz
86-300
Polen
NUTS-Code: PL61
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 28 933.24 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 28 924.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla uczniów - uczestników projektu „Programy motywacyjne dal uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Info-Biz Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska
REGON 971206520
ul. Chełmińska 106A/36
Grudziądz
86-300
Polen
NUTS-Code: PL61
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 199.98 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 198.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla uczniów - uczestników projektu „Programy motywacyjne dal uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Info-Biz Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska
REGON 871206520
ul. Chełmińska 106/A 36
Grudziądz
86-300
Polen
NUTS-Code: PL61
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 199.98 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 330.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla uczniów - uczestników projektu „Programy motywacyjne dal uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Info-Biz Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska
REGON 871206520
ul. Chełmińska 106A/36
Grudziądz
86-300
Polen
NUTS-Code: PL61
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 12 399.96 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 396.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla uczniów - uczestników projektu „Programy motywacyjne dal uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Info-Biz Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska
REGON 871206520
ul. Chełmińska 106A/36
Grudziądz
86-300
Polen
NUTS-Code: PL61
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 45 466.52 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 45 452.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla uczniów - uczestników projektu „Programy motywacyjne dal uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Info-Biz Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska
REGON 871206520
ul. Chełmińska 106A/36
Grudziądz
86-300
Polen
NUTS-Code: PL61
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 15 499.95 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 495.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W dniu 23.11.2018 r. zostało opublikowane Sprostowanie - Ogłoszenie zmiana lub dodatkowych informacji nr 2018/S 226-517999.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019