Stavební práce - 122717-2020

13/03/2020    S52

Česko-Brno: Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství

2020/S 052-122717

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 025-055579)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Moravská zemská knihovna v Brně
Národní identifikační číslo: 00094943
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Soňa Dresslerová
E-mail: sona.dresslerova@mzk.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.mzk.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výstavba depozitáře MZK

II.1.2)Hlavní kód CPV
45200000 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Zhotovení díla stavebních prací a provedení dokumentace skutečného provedení stavby - Výstavba depozitáře MZK dle dokumentace pro provedení stavby.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/03/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 025-055579

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2.
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 20/04/2020
Místní čas: 12:45
Má být:
Datum: 02/06/2020
Místní čas: 13:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 20/04/2020
Místní čas: 12:46
Má být:
Datum: 02/06/2020
Místní čas: 13:01
VII.2)Další dodatečné informace: