Services - 122724-2019

15/03/2019    S53    - - Services - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation 

Belgium-Courtrai: Telecommunications services

2019/S 053-122724

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
stad Kortrijk
BE 0207.494.678
Grote Markt 54
Kortrijk
8500
Belgium
Contact person: De heer Sebastien Lefèbvre
Telephone: +32 56278512
E-mail: sebastien.lefebvre@kortrijk.be
NUTS code: BE254

Internet address(es):

Main address: www.kortrijk.be

I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst vaste en mobiele dataverbindingen 2019-2022

Reference number: 2018/1593
II.1.2)Main CPV code
64200000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Raamovereenkomst vaste en mobiele dataverbindingen 2019-2022 omvat volgende percelen:

Perceel 1: gehuurde vaste dataverbindingen

Perceel 2: mobiele machine-2-machine communicatie

Deze raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar, na de aanvangsdatum vermeld in de sluitingsbrief en is niet verlengbaar.

De centrale aankoopdienst van de stad Kortrijk treedt in deze opdracht in hoofde van de stad Kortrijk op als aanbestedende overheid voor zowel de stad Kortrijk, het OCMW Kortrijk, alle stedelijke AGB’s en vzw’s, politiezone Vlas, kerkfabrieken groot Kortrijk en de brandweerzone Fluvia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 404 904.32 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Gehuurde vaste dataverbindingen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
64200000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE254
II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Wijze van prijsaanpassing gedurende de looptijd van de overeenkomst / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de aangeboden oplossing / Weighting: 20
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mobiele machine-2-machine (M2M) verbindingen

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
64200000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE254
II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Wijze van prijsaanpassing gedurende de looptijd van de overeenkomst / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de aangeboden oplossing / Weighting: 20
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 176-399000
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2018/1593
Lot No: 1
Title:

Gehuurde vaste dataverbindingen

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/02/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Telenet nv
Liersesteenweg 4
Mechelen
2800
Belgium
Telephone: +32 15333000
E-mail: Filip.Haverbeke@staff.telenet.be
Fax: +32 15333999
NUTS code: BE
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 404 904.32 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/03/2019