Dienstleistungen - 122911-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Allgemeine und berufliche Bildung

2019/S 053-122911

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 037-083386)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Česká republika - Úřad práce ČR
72496991
Dobrovského 1278/25
Praha
170 00
Tschechien
Kontaktstelle(n): JUDr. Romana Maršálková
E-Mail: romana.marsalkova@uradprace.cz
NUTS-Code: CZ01

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uradprace.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekvalifikační kurzy pro Kraj Vysočina 2019 - 2023

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky.

VZ je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) rozdělena do 30 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může podat nabídky do všech částí VZ).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 037-083386

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 10/04/2019
muss es heißen:
Tag: 23/04/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 10/04/2019
muss es heißen:
Tag: 23/04/2019
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Tento formulář se týká prodloužení lhůty pro podání nabídek ve všech částech VZ, a to do 23.4.2019 do 10 h.

Ve formuláři F 02 (evidenční číslo formuláře: F2019-005821) byla v oddíle IV.2.2) stanovena lhůta pro doručení nabídek datem 27.3.2019 a v oddíle IV.2.7) stanoveny podmínky pro otevírání nabídek datem 27.3.2019. Formulářem F 14 - Oprava - Oznámení změn (evidenční číslo formuláře F 2019-007347, týkajících se částí 24, 25, 26 a 27 VZ, byl jednak zpřesněn požadavek zadavatele na Základní kurz svařování netavící se elektrodou (ZK 141 8) a pouze pro tyto části VZ byla lhůta pro podání nabídek prodloužena do 10.4.2019.

Tímto formulářem zadavatel oznamuje prodloužení lhůty pro podání nabídek jednotně pro všechny části VZ (tj. pro části 1 - 30 VZ) a to do 23.4.2019 do 10 h.!