Tjänster - 122940-2017

TIRubrikSverige-Borlänge: Tjänster för drift av anläggning
NDDokumentnummer122940-2017
PDPubliceringsdatum01/04/2017
OJEUT S65
TWOrtBORLÄNGE
AUNamn på myndighetTrafikverket (202100-6297)
OLOriginalspråkSV
HDHeading- - Tjänster - Kvalifikationssystem med uppmaning till anbudsgivning - Ej tillämpligt
CYLandSE
AATyp av myndighet4 - Allmännyttigt företag
HAEU Institution-
DSDokument skickat29/03/2017
NCKontrakt4 - Tjänster
PRFörfarande9 - Ej tillämpligt
TDDokumentO - Kvalifikationssystem med uppmaning till anbudsgivning
RPFörordning4 - Europeiska unionen
PCCPV-kod34632200 - Elektrisk signalutrustning för järnväg
34632300 - Elinstallationer för järnväg
45234100 - Anläggningsarbeten för järnvägar
45234115 - Arbeten med järnvägssignaler
63712300 - Bro- och tunneldrift
65320000 - Drift av elektriska anläggningar
72120000 - Rådgivning för driftsstörning
79993000 - Tjänster för servicesystem och drift av anläggning
79993100 - Tjänster för drift av anläggning
OCUrsprunglig CPV-kod34632200 - Elektrisk signalutrustning för järnväg
34632300 - Elinstallationer för järnväg
45234100 - Anläggningsarbeten för järnvägar
45234115 - Arbeten med järnvägssignaler
63712300 - Bro- och tunneldrift
65320000 - Drift av elektriska anläggningar
72120000 - Rådgivning för driftsstörning
79993000 - Tjänster för servicesystem och drift av anläggning
79993100 - Tjänster för drift av anläggning
RCNUTS-kodSE
IAInternetadresshttp://www.trafikverket.se
DIRättslig grundFörsörjningsdirektivet (vatten, energi, transport och posttjänster) 2014/25/EU