Servizi - 122940-2017

01/04/2017    S65

Sverige-Borlänge: Tjänster för drift av anläggning

2017/S 065-122940

Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna

Detta meddelande är en inbjudan till anbudsgivning

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Rödavägen 1
Ort: Borlänge
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 781 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Poneh Elfström
E-post: poneh.elfstrom@trafikverket.se
Telefon: +46 771921921

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=181408&B=TRAFIKVERKET
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=181408&B=TRAFIKVERKET
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Driftsättningskoordinator Västlänken.

Referensnummer: 2017
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79993100 Tjänster för drift av anläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34632200 Elektrisk signalutrustning för järnväg
34632300 Elinstallationer för järnväg
45234100 Anläggningsarbeten för järnvägar
45234115 Arbeten med järnvägssignaler
63712300 Bro- och tunneldrift
65320000 Drift av elektriska anläggningar
72120000 Rådgivning för driftsstörning
79993000 Tjänster för servicesystem och drift av anläggning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget innebär att vara projektets expertstöd avseende den anläggningsgemensamma driftsättningen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.8)Kvalificeringssystemets giltighetstid
Ingen tidsbegränsning
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.9)Kvalificeringsvillkor
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, SE-791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/03/2017