Dienstleistungen - 122943-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Niederlande-Almere: Reinigung von Abwässerkanälen

2019/S 053-122943

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 033-074354)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
Almere
1300 AE
Niederlande
Kontaktstelle(n): Peter van den Pol
E-Mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
NUTS-Code: NL23

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.almere.nl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SRU-00-18-105-R01 Reinigen en inspecteren kolken, drainage, hoofdriolen

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90470000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Reinigen en inspecteren kolken, drainage, hoofdriolen en verhelpen calamiteiten met kenmerk SRU-00-18-105

R01 Binnen de gemeente Almere

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 033-074354

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Omvang van de aanbesteding
Anstatt:

Reinigen en inspecteren kolken, drainage, hoofdriolen en verhelpen calamiteiten met kenmerk SRU-00-18-105- R01 Binnen de gemeente Almere

muss es heißen:

Reinigen en inspecteren kolken, drainage, hoofdriolen en verhelpen calamiteiten met kenmerk SRU-00-18-105-R01 Binnen de gemeente Almere

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Anstatt:

RENEWAL

muss es heißen:

NO_RENEWAL

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Anstatt:

RENEWAL

muss es heißen:

NO_RENEWAL

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Anstatt:

RENEWAL

muss es heißen:

NO_RENEWAL

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Anstatt:

RENEWAL

muss es heißen:

NO_RENEWAL

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Anstatt:

RENEWAL

muss es heißen:

NO_RENEWAL

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Anstatt:

RENEWAL

muss es heißen:

NO_RENEWAL

Abschnitt Nummer: II.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Omvang van de aanbesteding
Anstatt:

Een inschrijver die inschrijft op meerdere percelen kan voor maximaal 4 percelen een opdracht verleend krijgen, conform par. 4.5. en 6.3 van de aanbestedingsleidraad. Deze voorgestelde maatregel is om meerdere risico’s te beperken. Tevens worden hiermee zoveel mogelijk kansen gecreëerd voor de markt en kan niet 1 partij alle opdrachten verkrijgen. Indien 1 inschrijver op percelen 1 en 2 de winnende inschrijver is, wordt perceel 1 gegund aan deze inschrijver en perceel 2 wordt gegund aan de op 1 na laagste inschrijver (nummer 2). Dit geldt ook voor de toekenning van percelen 4 en 5.

muss es heißen:

Een inschrijver die inschrijft op meerdere percelen kan voor maximaal 4 percelen een opdrachtverleend krijgen, conform par. 4.5. en 6.3 van de aanbestedingsleidraad.Deze voorgestelde maatregel is om meerdere risico’s te beperken. Tevens worden hiermee zoveelmogelijk kansen gecreëerd voor de markt en kan niet één partij alle opdrachten verkrijgen.Indien één inschrijver op percelen 1 en 2 de winnende inschrijver is, wordt perceel 1 gegund aandeze inschrijver en perceel 2 wordt gegund aan de op één na laagste inschrijver (nummer 2). Ditgeldt ook voor de toekenning van percelen 4 en 5.

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Anstatt:

De gemeente behoudt zich het recht voor om de Raamovereenkomst drie (3) maal met één jaar (12 maanden) te verlengen.

muss es heißen:
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Anstatt:

De gemeente behoudt zich het recht voor om de Raamovereenkomst drie (3) maal met één jaar (12 maanden) te verlengen.

muss es heißen:
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Anstatt:

De gemeente behoudt zich het recht voor om de Raamovereenkomst drie (3) maal met één jaar (12 maanden) te verlengen.

muss es heißen:
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Anstatt:

De gemeente behoudt zich het recht voor om de Raamovereenkomst drie (3) maal met één jaar (12 maanden) te verlengen.

muss es heißen:
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Anstatt:

De gemeente behoudt zich het recht voor om de Raamovereenkomst drie (3) maal met één jaar (12 maanden) te verlengen.

muss es heißen:
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Anstatt:

De gemeente behoudt zich het recht voor om de Raamovereenkomst drie (3) maal met één jaar (12 maanden) te verlengen.

muss es heißen:
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Tijdsbepaling is aangepast: De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee (2) jaar, te weten van 1.3.2019 tot en met 31.1.2021.