Dienstleistungen - 122981-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Finnland-Espoo: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 053-122981

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 036-081502)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Espoon kaupunki
0101263-6
PL 640, Espoon kaupunki
Espoo
02070
Finnland
Telefon: +358 438271055
E-Mail: hankinta@espoo.fi
NUTS-Code: FI1B

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.espoo.fi/hankinnat

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen konsulttipalveluiden hankinta

Referenznummer der Bekanntmachung: 760/02.08.00/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Espoon kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaupunkisuunnittelun konsulttipalveluiden hankinnasta. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tehtävänä on luoda kaavoituksen kautta edellytykset viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle asuin- ja elinympäristölle. Tavoitteena on tuottaa kaupungin kehityksen turvaavia yleiskaavoja, asemakaavoja sekä erilaisia kehittämissuunnitelmia, liikennesuunnitelmia ja selvityksiä.

Hankinta on jaettu yhdeksään (9) osa-alueeseen, joiden palvelukuvaukset sekä niihin liittyvät tarjousten vertailuperusteet ovat tarjouspyynnön liitteinä. Espoon kaupunki tulee valitsemaan palveluntuottajat osa-alueittain. Tarkemmat osa-alueelle valittavien palveluntuottajien määrät on ilmoitettu tarjouspyynnössä osa-aluekohtaisissa kuvauksissa.

Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon Asunnot Oy liittyy tämän tarjouskilpailun perusteella laadittavaan hankintasopimukseen TP Liite 2. Keskeiset sopimusehdot olevien ehtojen mukaisesti.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 036-081502

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Anstatt:
Tag: 28/03/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 01/04/2019
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Anstatt:
Tag: 28/03/2019
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 01/04/2019
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Tarjouspyynnön liitteisiin on tehty täsmennyksiä ja poistoja. Täsmennykset koskevat niitä liitteitä, joiden perään on kirjoitettu "KORJATTU" teksti. Tarjousten määraikaa on jatkettu 1.4.2019 klo 12:00 saakka.