Dienstleistungen - 122986-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Werbekampagnen

2019/S 053-122986

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 047-107989)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
Kraków
30-107
Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Cudak
Telefon: +48 124240722
E-Mail: ecud@wup-krakow.pl
Fax: +48 124240722
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja kampanii społecznej dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z udziałem influencerów

Referenznummer der Bekanntmachung: PZ.271.1.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79341400
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji i realizacja kampanii społecznej dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z udziałem influencerów.

Czas trwania kampanii (emisji kampanii): maksymalnie 4 miesiące, w przedziale czasowym od 6.2019-11.2019.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ (będącym jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy).

Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 047-107989

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Komunikacja
Anstatt:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

muss es heißen:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: