Dienstleistungen - 122998-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Zegrze: Reinigungsdienste

2019/S 053-122998

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 035-078858)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
142917040
ul. Juzistek 2
Zegrze
05-131
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Kozłowska
Telefon: +48 261883782
E-Mail: jw4809.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261883868
NUTS-Code: PL912

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.26wog.wp.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie i utrzymanie w czystości powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych utwardzonych i nieutwardzonych, pasów ochronnych i pasów p. poż. na terenie kompleksów wojskowych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/15/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie w czystości powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych utwardzonych i nieutwardzonych, pasów ochronnych i pasów p. poż. na terenie kompleksów wojskowych: Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Rembertów, Zielonka, Puszcza Mariańska i Pilawa.

2. Zamawiający dopuszcza dla części I, II, III przeprowadzenie wizji lokalnej (przed złożeniem oferty) na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Zainteresowani winni złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udział w wizji lokalnej ze wskazaniem kompleksu objętego wizją oraz kontaktem do osób na nią skierowanych.

3. Osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania wizji lokalnej muszą okazać się poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego lub pisemnym upoważnieniem do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli:

Część I - „Zastrzeżone”,

Część II - „Poufne”, „Zastrzeżone”

Część III - „Zastrzeżone”

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 035-078858

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krotki opis
Anstatt:

Zamawiający dopuszcza dla części I, II, III przeprowadzenie wizji lokalnej (przed złożeniem oferty) na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Zainteresowani winni złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udział w wizji lokalnej ze wskazaniem kompleksu objętego wizją oraz kontaktem do osób na nią skierowanych.

3. Osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania wizji lokalnej muszą okazać się poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego lub pisemnym upoważnieniem do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli:

Część I - „Zastrzeżone”,

Część II - „Poufne”, „Zastrzeżone”

Część III - „Zastrzeżone”

muss es heißen:

Zamawiający dopuszcza dla części I, II, III przeprowadzenie wizji lokalnej (przed złożeniem oferty) na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty.

Zamawiający ustala następujące terminy przeprowadzenia wizji lokalnej:

Część I – Kompleks Wojskowy w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 20.3.2019 r. o godzinie 10:00

Część II – Kompleks Wojskowy w Modlinie w dniu 20.3.2019 r. o godzinie 11:00

Numery telefonu do kontaktu dla części I i II:

Tel. 261 863 061 (Nowy Dwór Mazowiecki)

Tel. 261 862 050 (Modlin)

Tel. 261 861 065

Tel. 261 861 068

Część III – Kompleks Wojskowy w Rembertowie w dniu 18.3.2019 r. o godzinie 9:30

W Zielonce w dniu 18.3.2019 r. o godzinie 12:00

W Puszczy Mariańskiej w dniu 19.3.2019 r. o godzinie 9:30

W Pilawie w dniu 19.3.2019 r. o godzinie 11:00

Numery telefonu do kontaktu dla części III:

Tel. 261 815 068

Tel. 261 815 122

Osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania wizji lokalnej muszą okazać się poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego lub pisemnym upoważnieniem do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli:

Część I - „Zastrzeżone”, - wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbytym przeszkoleniu z zakresu informacji niejawnych.

Część II - „Poufne”, „Zastrzeżone” - wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbytym przeszkoleniu z zakresu informacji niejawnych.

Część III - „Zastrzeżone” - wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbytym przeszkoleniu z zakresu informacji niejawnych.

Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia kolejnych terminów wizji.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: