Služby - 123127-2018

21/03/2018    S56

Lucembursko-Lucemburk: Jedna rámcová smlouva na organizaci akcí, pavilonů / stánků EU a promočních akcí ve třetích zemích

2018/S 056-123127

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (Chafea)
Poštovní adresa: Drosbach building A03/41
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: L-2920
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Ralitsa Yovcheva-Hahn
E-mail: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/chafea/agri/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3327
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Jedna rámcová smlouva na organizaci akcí, pavilonů / stánků EU a promočních akcí ve třetích zemích

Spisové číslo: Chafea/2018/AGRI/01
II.1.2)Hlavní kód CPV
79952000 Organizování akcí - QA10 - QA11 - QA12
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této smlouvy je poskytnutí služeb pořádání akcí, promočních akcí a pavilonů / stánků EU ve třetích zemích.

Požadované služby budou především v kontextu propagace zemědělských výrobků: obchodní delegace na vysoké úrovni; semináře, workshopy a další podobné akce; pavilóny / stánky EU na obchodních veletrzích ve třetích zemích; ochutnávky jídla, výstava zemědělských výrobků EU, sponzorování akcí, ochutnávky na prodejních místech.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 22 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79416000 Práce s veřejností
39154100 Výstavní stánky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Třetí země mimo EU.

II.2.4)Popis zakázky:

Na základě tohoto zadávacího řízení Chafea v souladu se svým pověřením podepíše jednu rámcovou smlouvu a vybraným dodavatelem.

Během platnosti rámcové smlouvy může Chafea objednávat služby a podepisovat následné dílčí smlouvy nebo objednávkové formuláře.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 22 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Smlouva může být automaticky obnovena maximálně jednou na dalších 24 měsíců, a to za stejných podmínek. Celková doba trvání rámcové smlouvy nepřesáhne 48 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Podpora zemědělské politiky; iniciativa „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 016-031823
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/04/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14/05/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

prostory Chafea na adrese 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach building, meeting room A03/043, Luxemburg.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou zúčastnit nanejvýše 2 zástupci každého uchazeče dle oddílu IV.2.7 oznámení o zakázce. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny předem na adresu: Chafea-AGRI-Calls@ec.europa.eu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/03/2018