Palvelut - 123127-2018

21/03/2018    S56    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Luxemburg-Luxemburg: Yksittäinen puitesopimus tapahtumien, EU:n paviljonkien/näyttelyosastojen ja promootiotoimien järjestämiseksi kolmansissa maissa

2018/S 056-123127

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Chafea
Postiosoite: Drosbach building A03/41
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000
Postinumero: L-2920
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Ralitsa Yovcheva-Hahn
Sähköpostiosoite: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/chafea/agri/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3327
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yksittäinen puitesopimus tapahtumien, EU:n paviljonkien/näyttelyosastojen ja promootiotoimien järjestämiseksi kolmansissa maissa

Viitenumero: Chafea/2018/AGRI/01
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79952000 - QA10 - QA11 - QA12
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän sopimuksen tarkoituksena on palvelujen toimittaminen tapahtumien, promootiotoimien ja EU:n paviljonkien/näyttelyosastojen järjestämistä varten kolmansissa maissa.

Tilattavat palvelut tulevat olemaan lähinnä maataloustuotteiden markkinoinninedistämistä: korkean tason liikemiesvaltuuskunnat; seminaarit, työpajat ja muut vastaavat tapahtumat; EU:n paviljongit/näyttelyosastot messuilla kolmansissa maissa; elintarvikemaistajaiset, EU:n maataloustuotteiden esittely, tapahtumien sponsorointi, myyntipistemaistajaiset.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 22 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79416000
39154100
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

EU:n ulkopuoliset kolmannet maat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän hankintamenettelyn tuloksena Chafea allekirjoittaa sille uskotun tehtävän mukaisesti yksittäisen puitesopimuksen sen hakijan kanssa, jolle sopimus on myönnetty.

Puitesopimuksen voimassaoloaikana Chafea voi tilata palveluita ja allekirjoittaa näin syntyvät erilliset sopimukset tai tilauslomakkeet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 22 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus voidaan uusia automaattisesti 1 kerran 24 kuukauden lisäajaksi samoin ehdoin. Puitesopimuksen kokonaiskestoaika on enintään 48 kuukautta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Maatalouspolitiikan markkinoinninedistäminen; ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -aloite
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 016-031823
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/04/2018
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/05/2018
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Chafean toimitilat, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach-rakennus, kokoushuone A03/043, Luxemburg.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa jokaiselta tarjoajalta voi osallistua tarjousten avaustilaisuuteen hankintailmoituksen kohdan IV.2.7 mukaisesti. Turvallisuussyistä ja organisatorisista syistä tarjoajan on toimitettava edustajien koko nimet sekä henkilökorttien tai passien numerot vähintään 3 työpäivää ennen tilaisuutta seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: Chafea-AGRI-Calls@ec.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg

Internetosoite: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/03/2018