Tjänster - 123127-2018

21/03/2018    S56

Luxemburg-Luxemburg: Enskilt ramavtal för anordnande av evenemang och EU-paviljonger/EU-montrar och marknadsföringsåtgärder i tredjeländer

2018/S 056-123127

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Chafea
Postadress: Drosbach building A03/41
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Ralitsa Yovcheva-Hahn
E-post: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea/agri/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3327
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Enskilt ramavtal för anordnande av evenemang och EU-paviljonger/EU-montrar och marknadsföringsåtgärder i tredjeländer

Referensnummer: Chafea/2018/AGRI/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79952000 Evenemang - QA10 - QA11 - QA12
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta kontrakt är att tillhandahålla tjänster för anordnande av evenemang, marknadsföringsåtgärder och EU-paviljonger/EU-montrar i tredjeländer.

De erfordrade tjänsterna kommer huvudsakligen att äga rum inom ramen för marknadsföring av jordbruksprodukter: Affärsdelegationer på hög nivå; seminarier, workshoppar och andra liknande evenemang; EU-paviljonger/EU-montrar vid handelsmässor i tredjeländer; provsmakning av mat, utställning av jordbruksprodukter från EU, sponsring av evenemang samt provsmakning vid försäljningsställen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 22 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79416000 Public relations
39154100 Utställningsmontrar och -diskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tredjeländer utanför EU.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Som ett resultat av det föreliggande upphandlingsförfarandet kommer Chafea, i enlighet med sitt uppdrag, skriva under ett enskilt ramavtal med den uppdragstagare som tilldelats kontraktet.

Under ramavtalets giltighetstid, kan Chafea komma att beställa tjänster och skriva under de särskilda efterföljande kontrakten eller ordersedlarna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 22 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontrakt kan automatiskt förlängas högst 1 gång för ytterligare 24 månader inom ramen för samma villkor. Ramavtalets totala löptid kommer att vara högst 48 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Främjande av jordbrukspolitik; Initiativet bättre utbildning för säkrare mat
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 016-031823
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/04/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/05/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Chafeas lokaler, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach building, meeting room A03/043, Luxemburg.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbudsgivare får närvara vid öppnandet av anbud enligt avsnitt IV.2.7 i meddelandet om upphandling. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID eller passnummer minst 3 arbetsdagar i förväg till: Chafea-AGRI-Calls@ec.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/03/2018