Usluge - 123136-2018

21/03/2018    S56

Belgija-Bruxelles: Rezerviranje i zauzimanje mjesta u ovlaštenim i/ili odobrenim jaslicama u Bruxellesu (postojećim ili onima koje će se osnovati)

2018/S 056-123136

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: CSM 1 05/P001
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Rezerviranje i zauzimanje mjesta u ovlaštenim i/ili odobrenim jaslicama u Bruxellesu (postojećim ili onima koje će se osnovati)

Referentni broj: OIB.O2/PO/2017/033/770
II.1.2)Glavna CPV oznaka
85312110 Usluge dnevne skrbi za djecu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Rezerviranje i zauzimanje mjesta u jaslicama za djecu zaposlenika europskih institucija u postojećim ustanovama ili u onima koje će se osnovati u kratkom roku, koje su ovlastile i/ili odobrile mjerodavne belgijske vlasti, tj. Kind & Gezin ili ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance — Ured za porod i djetinjstvo).

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 171 738 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Središnje jaslice (u krugu od najviše 1 km od kružnog toka Schuman)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85312110 Usluge dnevne skrbi za djecu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Ugovorom su obuhvaćena mjesta u jaslicama koje postoje ili će se osnovati, a koja su ovlaštena i/ili odobrena u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom, pružajući sveobuhvatnu strukturu (najmanje 24 mjesta po jaslicama za Komisiju) u polumjeru od 1 km od kružnog toka Schuman.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kako je navedeno u uputama za nadmetanje / Ponder: 50
Cijena - Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativna sredstva EU-a
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Jaslice na putu do posla ili s posla (u polumjeru od 1 do 2,5 km od kružnog toka Schuman)

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85312110 Usluge dnevne skrbi za djecu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Cilj su ovog ugovora mjesta u postojećim jaslicama i onima koje će se tek otvoriti, odobrena i/ili dogovorena u skladu s važećim nacionalnim zakonima, u kojima se nudi potpuna usluga (minimalno 24 mjesta u svakom, za potrebe Europske komisije) u krugu od najviše 1 do 2,5 km od kružnog toka Schuman.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kako je navedeno u uputama za nadmetanje / Ponder: 50
Cijena - Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativna sredstva EU-a
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Genève (blizina rue de Genève no 2, 1140 Evere)

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85312110 Usluge dnevne skrbi za djecu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Ugovorom su obuhvaćena mjesta u jaslicama koje postoje ili će se osnovati, a koja su ovlaštena i/ili odobrena u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom, pružajući sveobuhvatnu strukturu (najmanje 24 mjesta po jaslicama za Komisiju) u krugu od 1,2 km od adrese Genève 2, 1140 Evere.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kako je navedeno u uputama za nadmetanje / Ponder: 50
Cijena - Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativna sredstva EU-a
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Europska škola Ixelles/Beaulieu

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85312110 Usluge dnevne skrbi za djecu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Ugovorom su obuhvaćena mjesta u jaslicama koje postoje ili će se osnovati, a koja su ovlaštena i/ili odobrena u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom, pružajući sveobuhvatnu strukturu (najmanje 24 mjesta po jaslicama za Komisiju) u krugu od 1,2 km od adrese Boulevard du Triomphe 135, 1050 Bruxelles.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kako je navedeno u uputama za nadmetanje / Ponder: 50
Cijena - Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativna sredstva EU-a
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Europska škola Laeken

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85312110 Usluge dnevne skrbi za djecu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Ugovorom su obuhvaćena mjesta u jaslicama koje postoje ili će se osnovati, a koja su ovlaštena i/ili odobrena u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom, pružajući sveobuhvatnu strukturu (najmanje 24 mjesta po jaslicama za Komisiju) u krugu od 1 km od adrese Drève Sainte-Anne 86, 1020 Bruxelles.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kako je navedeno u uputama za nadmetanje / Ponder: 50
Cijena - Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativna sredstva EU-a
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Europska škola Woluwé

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85312110 Usluge dnevne skrbi za djecu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Ugovorom su obuhvaćena mjesta u jaslicama koje postoje ili će se osnovati, a koja su ovlaštena i/ili odobrena u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom, pružajući sveobuhvatnu strukturu (najmanje 24 mjesta po jaslicama za Komisiju) u krugu od 1 km od adrese Avenue Oscar Jespers 75, 1200 Bruxelles.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kako je navedeno u uputama za nadmetanje / Ponder: 50
Cijena - Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativna sredstva EU-a
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Europska škola Berkendael

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85312110 Usluge dnevne skrbi za djecu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Ugovorom su obuhvaćena mjesta u jaslicama koje postoje ili će se osnovati, a koja su ovlaštena i/ili odobrena u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom, pružajući sveobuhvatnu strukturu (najmanje 24 mjesta po jaslicama za Komisiju) u krugu od 1 km od adrese Rue Berkendael 70, 1190 Bruxelles.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kako je navedeno u uputama za nadmetanje / Ponder: 50
Cijena - Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativna sredstva EU-a
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Europska škola Uccle

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85312110 Usluge dnevne skrbi za djecu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Ugovorom su obuhvaćena mjesta u jaslicama koje postoje ili će se osnovati, a koja su ovlaštena i/ili odobrena u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom, pružajući sveobuhvatnu strukturu (najmanje 24 mjesta po jaslicama za Komisiju) u krugu od 1 km od adrese Avenue du Vert Chasseur 46, 1180 Bruxelles.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kako je navedeno u uputama za nadmetanje / Ponder: 50
Cijena - Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativna sredstva EU-a
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 133-271344
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: OIB.02/PO/2017/033/770
Grupa br.: 1
Naziv:

Središnje jaslice (u krugu od najviše 1 km od kružnog toka Schuman)

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
14/12/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 9
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Minimonde (kaskada 1, 2 i 3)
Poštanska adresa: Avenue d'Auderghem 230
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 120 815 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: OIB.02/PO/2017/033/770
Grupa br.: 1
Naziv:

Središnje jaslice (u krugu od najviše 1 km od kružnog toka Schuman)

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
31/01/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 9
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Esedra (kaskade 4, 5, 6 i 8)
Poštanska adresa: Place de Jamblinne de Meux 30
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1030
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 120 815 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

Čišćenje prostorija i praonica rublja.

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: OIB.02/PO/2017/033/770
Grupa br.: 1
Naziv:

Središnje jaslice (u krugu od najviše 1 km od kružnog toka Schuman)

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
19/12/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 9
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Europske jaslice (kaskada 7)
Poštanska adresa: Chaussée d'Haecht 264
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1030
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 120 815 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: OIB.02/PO/2017/033/770
Grupa br.: 1
Naziv:

Središnje jaslice (u krugu od najviše 1 km od kružnog toka Schuman)

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
17/01/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 9
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Rajski vrt Europa (kaskada 9)
Poštanska adresa: Rue des Deux Églises 14-16
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 120 815 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: OIB.02/PO/2017/033/770
Grupa br.: 2
Naziv:

Jaslice na putu do posla ili s posla (u krugu od 1 do 2,5 km od kružnog toka Schuman)

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
19/12/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Europske jaslice (kaskada 1 ii 2)
Poštanska adresa: Chaussée d'Haecht 264
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1030
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 25 467 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: OIB.02/PO/2017/033/770
Grupa br.: 3
Naziv:

Genève (blizina rue de Genève no 2, 1140 Evere)

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
14/12/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Infano
Poštanska adresa: Keiserstraat 35
Mjesto: Ternat
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1740
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 7 697 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: OIB.02/PO/2017/033/770
Grupa br.: 4
Naziv:

Europska škola Ixelles/Beaulieu

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: OIB.02/PO/2017/033/770
Grupa br.: 5
Naziv:

Europska škola Laeken

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: OIB.02/PO/2017/033/770
Grupa br.: 6
Naziv:

Europska škola Woluw

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: OIB.02/PO/2017/033/770
Grupa br.: 7
Naziv:

Europska škola Berkendael

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
15/02/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Europske jaslice
Poštanska adresa: Chaussée d'Haecht 264
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1030
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 807 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: OIB.02/PO/2017/033/770
Grupa br.: 8
Naziv:

Europska škola Uccle

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
14/12/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Infano
Poštanska adresa: Keiserstraat 35
Mjesto: Ternat
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1740
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 952 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/03/2018