Tá cuid den ábhar ar an suíomh gréasáin seo á thabhairt cothrom le dáta ag Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh i bhfianaise tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach. Má tá ábhar fós ar an suíomh nach léiríonn an tarraingt siar sin, ní d’aon turas gurb amhlaidh atá agus déanfar na leasuithe is gá.

Seirbhísí - 123139-2018

An t-amharc leacaithe

21/03/2018    S56    An Coimisiún Eorpach - Seirbhísí - Fógra réamhfhaisnéise gan glaoch ar thairiscintí - Neamhbhainteach 

Bheilg, an-An Bhruiséil: Fógra réamhaisnéise

2018/S 056-123139

2018

 1.Údarás Conarthach:

An Coimisiún Eorpach, Directorate-General Environment, ENV.A.5 Finance, BU-9 01/005, B–1049 Bruxelles/Brussels, an Bheilg, Teileafón: (+32-2-296.00.08), ríomhphost: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Soláthar beartaithe 2018:

ENV.A.3 — Eolas um an gcomhshaol, éiceanuálaíocht agus FBManna
Teideal tionscadail: Rúnaíocht le haghaidh córais um réamhamharc AE chun saincheisteanna comhshaoil atá ag teacht chun cinn
Mí shealadach an fhoilsithe: Aibreán 2018
Buiséad táscach EUR: 440 000 (110 000 x 4)
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
Teideal tionscadail: Scórchlár Éicea-Nuálaíochta AE a ullmhú
Mí shealadach an fhoilsithe: Aibreán 2018
Buiséad táscach EUR: 560 000 (280 000 x 2)
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
ENV.B.1 — Táirgeadh, táirgí agus tomhaltas inbhuanaithe
Teideal tionscadail: Tacaíocht a sholáthar do FBManna agus ENRanna le haghaidh rannpháirtíochta maidir le lorg comhshaoil TAB agus forbairt PEFCR/OEFSR
Mí shealadach an fhoilsithe: Bealtaine 2018
Buiséad táscach EUR: 240 000 (80 000 x 3)
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
Teideal tionscadail: Faireachán ar ghealltanais — An Fóram Miondíola (REAP)
Mí shealadach an fhoilsithe: Bealtaine 2018
Buiséad táscach EUR: 150 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
ENV B.2 — Ceimiceáin inbhuanaithe
Teideal tionscadail: Éilleáin i leasuithe: Measúnú ar na rioscaí agus ar na tionchair shocheacnamaíocha a bhaineann le srianadh féideartha faoi REACH
Mí shealadach an fhoilsithe: Deireadh Fómhair 2018
Buiséad táscach EUR: 400 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): ETU
Teideal tionscadail: Tacaíocht eolaíochtúil agus teicniúil le forbairt a dhéanamh ar chritéir chun polaiméirí imníocha a shainaithint agus a ghrúpáil le haghaidh a gcláraithe/meastóireachta faoi REACH agus a measúnú tionchair
Mí shealadach an fhoilsithe: Meitheamh 2018
Buiséad táscach EUR: 300 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): ETU
Teideal tionscadail: Tacaíocht chun prótacal staidéir a fhorbairt le tástáil a dhéanamh ar éifeachtaí réabtha inchríneach ceimiceán ar chórais bhitheacha agus ar shláinte an duine.
Mí shealadach an fhoilsithe: Meitheamh 2018
Buiséad táscach EUR: 500 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): ETU
Teideal tionscadail:
Mí shealadach an fhoilsithe:
Buiséad táscach EUR:
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Teideal tionscadail:
Mí shealadach an fhoilsithe:
Buiséad táscach EUR:
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Teideal tionscadail: Forbairt eolaiochtúil agus theicniúil ar mhodúil idirghníomhacha ríomhfhoghlama ar an gcreat um measúnú déine, dearadh tionscadal agus nósanna imeachta a bhaineann le hainmhithe; agus an ról a bhíonn ag an meastóir tionscadail ar staidéir ainmhithe a dhéantar faoi Threoir 2010/63/AE
Mí shealadach an fhoilsithe: Aibreán 2018
Buiséad táscach EUR: 300 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
Teideal tionscadail: Forbairt eolaíochtúil agus theicniúil ar mhodúil idirghníomhacha ríomhfhoghlama maidir le sainaithint modhanna/cur chuige malartach(a) neamh-ainmhí agus forbairt ar chuir chuige éagsúla le haghaidh úsáide rialála.
Mí shealadach an fhoilsithe: Meitheamh 2018
Buiséad táscach EUR: 100.000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
ENV B.3 — Bainistíocht dramhaíola agus ábhair thánaisteacha
Teideal tionscadail: Staidéar ar staid na cóireála DTLL i mballstáit AE agus an fhéidearthacht go mbunófaí íoschaighdeáin cáilíochtaí chun cóireáil a dhéanamh ar DTLL
Mí shealadach an fhoilsithe: Bealtaine 2018
Buiséad táscach EUR: 250.000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): ETU
Teideal tionscadail: Staidéar ar na ceanglais riachtanacha (in-fhorfheidhmitheacht) faoin Treoir i ndáil le pacáistiú agus dramhaíl ó phacáistiú
Mí shealadach an fhoilsithe: Bealtaine 2018
Buiséad táscach EUR: 200.000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): ETU
Teideal tionscadail: Staidéar ag tacú le hullmhúchán an Mheasúnaithe Tionchair maidir le leasuithe ar an Treoir maidir le Ceallraí.
Mí shealadach an fhoilsithe: Bealtaine 2018
Buiséad táscach EUR: 170.000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): ETU
ENV.C.1 — Uisce glan
Teideal tionscadail: Bearta leantacha den chur chuige straitéiseach maidir le cógais sa chomhshaol
Mí shealadach an fhoilsithe: Meitheamh 2018
Buiséad táscach EUR: 250 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
Teideal tionscadail: Díorthú caighdeán cáilíochta comhshaoil (EQS) maidir le truailleáin uisce roghnaithe
Mí shealadach an fhoilsithe: Bealtaine 2018
Buiséad táscach EUR: 150 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
ENV.C.3 — Aer glan
Teideal tionscadail: Treoirthionscadal — Éifeacht dhó na dramhaíola soladaí cónaithí ar aercháilíocht chomhthimpeallach san Eoraip agus bearta maolaithe féideartha
Mí shealadach an fhoilsithe: Márta 2018
Buiséad táscach EUR: 750 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
Teideal tionscadail: Treoirthionscadal — dó na na dramhaíola san Eoraip Láir agus Thoir
Mí shealadach an fhoilsithe: Deireadh Fómhair 2018
Buiséad táscach EUR: 1 400 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
ENV D.1 — Úsáid agus bainistíocht talún
Teideal tionscadail: Staidéar ar conas spriocanna atá inbhuanaithe ó thaobh forbartha maidir le hithir a chur chun feidhme ag leibhéal AE
Mí shealadach an fhoilsithe: Bealtaine 2018
Buiséad táscach EUR: 150 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): ETU
Teideal tionscadail: Ceangal na n-uirlisí pleanála a thagann ó reachtaíocht agus beartais chomhshaoil AE le meicníochtaí cistiúcháin
Mí shealadach an fhoilsithe: Deireadh Fómhair 2018
Buiséad táscach EUR: 200 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): ETU
Teideal tionscadail: Cláir ghníomhaíochta maidir le níotráití: measúnú ar bhearta agus ar dhea-chleachtais
Mí shealadach an fhoilsithe: Aibreán 2018
Buiséad táscach EUR: 200.000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): ETU
Teideal tionscadail: Treoirthionscadal — Mapáil ar réitigh, dea-chleachtais agus leigheasanna ar dhí-éilliú dramhaíola ó lotnaidicídí lindeán san AE
Mí shealadach an fhoilsithe: Deireadh Fómhair 2018
Buiséad táscach EUR: 600 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
ENV.D.2 — Bithéagsúlacht
Teideal tionscadail: Conradh chun tacaíocht theicniúil a sholáthar don mheastóireacht deiridh ar Straitéis Bithéagsúlachta an AE go dtí 2020
Mí shealadach an fhoilsithe: Meitheamh 2018
Buiséad táscach EUR: 500 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
Teideal tionscadail: Modheolaíocht agus táscairí a fhorbairt chun measúnú a dhéanamh ar iarmhairt léirscaoileadh na trádála ar an mbithéagsúlacht (éiceachórais agus seirbhísí éiceachórais) idir AE agus comhpháirtí idirbheartaithe trádála
Mí shealadach an fhoilsithe: Aibreán 2018
Buiséad táscach EUR: 230 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
Teideal tionscadail: Faireachán Eorpach ar bhithéagsúlacht i dtírdhreacha talmhaíochta (EMBAL)
Mí shealadach an fhoilsithe: Aibreán 2018
Buiséad táscach EUR: 500 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
Teideal tionscadail: Treoirthionscadal — Faireachán agus táscairí maidir le féileacáin san AE
Mí shealadach an fhoilsithe: Meitheamh 2018
Buiséad táscach EUR: 800 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
Teideal tionscadail: Treoirthionscadal — na dea-chleachtais is fearr maidir le bainistiú daonnúil speiceas coimhthíoch ionrach a mheasúnú, a shainaithint, a roinnt agus a scaipeadh
Mí shealadach an fhoilsithe: Meitheamh 2018
Buiséad táscach EUR: 500 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
ENV.D.3 — Caomhnú an dúlra
Teideal tionscadail: Stádas measúnaithe na n-éan Eorpach — Liosta dearg na n-éan Eorpach 2020 (AE agus ar fud na hEorpa)
Mí shealadach an fhoilsithe: Bealtaine 2018
Buiséad táscach EUR: 350 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
Teideal tionscadail: Tacaíocht do na Bearta leantacha a bhaineann leis REFIT na Treorach maidir le Zúnna, faoi réir thoradh na meastóireachta
Mí shealadach an fhoilsithe: Meitheamh 2018
Buiséad táscach EUR: 400 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
Teideal tionscadail: Treoirthionscadal — Ardáin réigiúnacha agus áitiúla a bhunú maidir le cómhaireachtáil daoine agus carnabhóirí móra, agus iad dírithe ar eochairghníomhaíochtaí maidir le carnabhóirí móra i limistéir ina mbíonn ardleibhéil choinbhleachta
Mí shealadach an fhoilsithe: Aibreán 2018
Buiséad táscach EUR: 500 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
Teideal tionscadail: Treoirthionscadal — ag baint úsáide as íomhánna satailíte chun comhoibriú an Ghréasáin Natura 2000 a fheabhsú
Mí shealadach an fhoilsithe: Meitheamh 2018
Buiséad táscach EUR: 1 000 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER
ENV.E.1 — Príomhshruthú agus measúnachtaí comhshaoil
Teideal tionscadail: An comhshaol a phríomhshruthú i mbeartas agus i dtionscadail TEN-T thar an mbliain 2020
Mí shealadach an fhoilsithe: Meitheamh 2018
Buiséad táscach EUR: 100 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): ETU
ENV.F.1 — Spriocanna um fhorbairt inbhuanaithe, airgeadas glas agus anailís eacnamaíoch
Teideal tionscadail: Creatchonradh maidir le hanailís eacnamaíoch ar bheartais agus tacaíocht comhshaoil i gcomhthéacs rialála níos fearr
Mí shealadach an fhoilsithe: Meán Fómhair 2018
Buiséad táscach EUR: 12 000 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): FRA
Teideal tionscadail: Gníomh ullmhúcháin — cumas tógála a oibríochtú chun forbairt a dhéanamh ar chur chuige clár agus cuspóirí mapála i réimse an chánachais chomhshaoil agus an athchóirithe bhuiséadaigh
Mí shealadach an fhoilsithe: Aibreán 2018
Buiséad táscach EUR: 750 000
Cineál conartha (SER, ETU nó FRA): SER