Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 123139-2018

Afișează vizualizare compactă

21/03/2018    S56

Belgia-Bruxelles: Anunț de intenție

2018/S 056-123139

2018

 1.Autoritatea contractantă:

Comisia Europeană, Directorate-General Environment, ENV.A.5 Finance, BU-9 01/005, B–1049 Bruxelles/Brussels, BELGIA, Telefon: (+32-2-296.00.08), e-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Achiziții publice prevăzute pentru 2018:

ENV A.3 — Cunoștințe privind mediul, ecoinovare și IMM-uri
Titlu proiect: Secretariatul pentru un sistem UE de previziune pentru detectarea problemelor de mediu emergente
Luna provizorie a publicării: Aprilie 2018
Buget indicativ EUR: 440 000 (110 000 x 4)
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
Titlu proiect: Pregătirea tabloului de bord al UE privind ecoinovarea
Luna provizorie a publicării: Aprilie 2018
Buget indicativ EUR: 560 000 (280 000 x 2)
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
ENV.B.1 — Producție, produse și consum durabile
Titlu proiect: Sprijin pentru IMM-uri și ONG-uri de mediu pentru participarea la dezvoltarea TAB și PEFCR / OEFSR în domeniul amprentei de mediu
Luna provizorie a publicării: Mai 2018
Buget indicativ EUR: 240 000 (80 000 x 3)
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
Titlu proiect: Monitorizarea angajamentelor - Forumul de vânzare cu amănuntul (REAP)
Luna provizorie a publicării: Mai 2018
Buget indicativ EUR: 150 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
ENV B.2 – Produse chimice durabile
Titlu proiect: Contaminanți în îngrășăminte: Evaluarea riscurilor prezenței acestora și a impactului socio-economic al unei posibile restricții în temeiul Regulamentului REACH
Luna provizorie a publicării: octombrie 2018
Buget indicativ EUR: 400 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): Studiu
Titlu proiect: Suport științific și tehnic pentru elaborarea criteriilor de identificare și de grupare a polimerilor care prezintă motive de îngrijorare în ceea ce privește înregistrarea / evaluarea conform REACH și evaluarea impactului acestora
Luna provizorie a publicării: Iunie 2018
Buget indicativ EUR: 300 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): Studiu
Titlu proiect: Sprijin în dezvoltarea unui protocol de studiu pentru testarea efectelor de perturbare endocrină a substanțelor chimice asupra sistemelor biotice și asupra sănătății umane.
Luna provizorie a publicării: Iunie 2018
Buget indicativ EUR: 500 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): Studiu
Titlu proiect:
Luna provizorie a publicării:
Buget indicativ EUR:
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Titlu proiect:
Luna provizorie a publicării:
Buget indicativ EUR:
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Titlu proiect: Dezvoltarea științifică și tehnică a modulelor interactive de e-learning privind cadrul de evaluare a severității, conceperea proiectelor și a procedurilor care implică animale și privind rolul evaluatorului de proiect al studiilor pe animale realizat în temeiul Directivei 2010/63/UE
Luna provizorie a publicării: Aprilie 2018
Buget indicativ EUR: 300 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
Titlu proiect: Dezvoltarea științifică și tehnică a modulelor interactive de e-learning privind identificarea metodelor / abordărilor alternative care nu implică animale și dezvoltarea de abordări alternative pentru utilizare în scopuri de reglementare.
Luna provizorie a publicării: Iunie 2018
Buget indicativ EUR: 100.000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
ENV.B.3 – Gestionarea deșeurilor și materiale secundare
Titlu proiect: Studiu privind situația tratării DEEE în statele membre ale UE și posibilitatea stabilirii unor standarde minime de calitate pentru tratarea DEEE
Luna provizorie a publicării: Mai 2018
Buget indicativ EUR: 250.000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): Studiu
Titlu proiect: Studiu privind cerințele esențiale (aplicabilitatea) în temeiul Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje
Luna provizorie a publicării: Mai 2018
Buget indicativ EUR: 200.000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): Studiu
Titlu proiect: Studiu în sprijinul pregătirii evaluării impactului modificărilor aduse directivei privind bateriile.
Luna provizorie a publicării: Mai 2018
Buget indicativ EUR: 170.000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): Studiu
ENV.C.1 – Apă curată
Titlu proiect: Urmărirea abordării strategice a produselor farmaceutice în mediul înconjurător
Luna provizorie a publicării: Iunie 2018
Buget indicativ EUR: 250 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
Titlu proiect: Derivarea standardelor de calitate a mediului (SCM) pentru anumiți poluanți de apă
Luna provizorie a publicării: Mai 2018
Buget indicativ EUR: 150 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
ENV.C.3 – Clean air
Titlu proiect: Proiect-pilot — Efectul arderii deșeurilor solide rezidențiale asupra calității aerului înconjurător în Europa și potențiale măsuri de atenuare
Luna provizorie a publicării: martie 2018
Buget indicativ EUR: 750 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
Titlu proiect: Proiect-pilot — arderea deșeurilor în Europa Centrală și de Est
Luna provizorie a publicării: octombrie 2018
Buget indicativ EUR: 1 400 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
ENV D.1 – Destinația și gestionarea terenurilor
Titlu proiect: Studiu privind modul de punere în aplicare a obiectivelor legate de sol și dezvoltarea durabilă la nivelul UE
Luna provizorie a publicării: Mai 2018
Buget indicativ EUR: 150 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): Studiu
Titlu proiect: Legarea instrumentelor de planificare care derivă din legislația și politicile de mediu ale UE de mecanismele de finanțare
Luna provizorie a publicării: octombrie 2018
Buget indicativ EUR: 200 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): Studiu
Titlu proiect: Programele de acțiune privind nitrații: evaluarea măsurilor și a celor mai bune practici
Luna provizorie a publicării: Aprilie 2018
Buget indicativ EUR: 200.000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): Studiu
Titlu proiect: Proiect-pilot — Harta soluțiilor, celor mai bune practici și remedii pentru decontaminarea deșeurilor pesticide cu Lindane în UE
Luna provizorie a publicării: octombrie 2018
Buget indicativ EUR: 600 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
ENV.D.2 – Biodiversitate
Titlu proiect: Contract de susținere a evaluării finale a Strategiei UE privind biodiversitatea până în 2020
Luna provizorie a publicării: Iunie 2018
Buget indicativ EUR: 500 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
Titlu proiect: Elaborarea unei metodologii și a unor indicatori pentru evaluarea impactului potențial al liberalizării comerțului asupra biodiversității (ecosistemelor și serviciilor ecosistemice) între UE și un partener de negociere în comerț
Luna provizorie a publicării: Aprilie 2018
Buget indicativ EUR: 230 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
Titlu proiect: Monitorizarea europeană a biodiversității în peisajul agricol (EMBAL)
Luna provizorie a publicării: Aprilie 2018
Buget indicativ EUR: 500 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
Titlu proiect: Proiect-pilot — Monitorizarea și indicatorii privind fluturii la nivelul UE
Luna provizorie a publicării: Iunie 2018
Buget indicativ EUR: 800 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
Titlu proiect: Proiect-pilot — Evaluarea, identificarea, partajarea și diseminarea celor mai bune practici pentru gestionarea umană a speciilor străine invazive
Luna provizorie a publicării: Iunie 2018
Buget indicativ EUR: 500 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
ENV.D.3 – Protejarea naturii
Titlu proiect: Evaluarea statutului păsărilor europene - Lista roșie europeană a păsărilor 2020 (UE și Pan-europa)
Luna provizorie a publicării: Mai 2018
Buget indicativ EUR: 350 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
Titlu proiect: Sprijin pentru urmărirea acțiunii REFIT a Directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice, în funcție de rezultatul evaluării
Luna provizorie a publicării: Iunie 2018
Buget indicativ EUR: 400 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
Titlu proiect: Proiect-pilot – Crearea unor platforme regionale sau locale privind coexistența oamenilor și a carnivorelor mari, cu accent pe acțiuni-cheie pentru carnivorele mari din zone cu niveluri ridicate de conflict
Luna provizorie a publicării: Aprilie 2018
Buget indicativ EUR: 500 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
Titlu proiect: Proiect-pilot — Utilizarea imaginilor prin satelit pentru a îmbunătăți funcționarea rețelei Natura 2000
Luna provizorie a publicării: Iunie 2018
Buget indicativ EUR: 1 000 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER
ENV.E.1 — Integrarea și evaluarea de mediu
Titlu proiect: Integrarea mediului în politica și proiectele TEN-T după 2020
Luna provizorie a publicării: Iunie 2018
Buget indicativ EUR: 100 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): Studiu
ENV.F.1 — Obiective de dezvoltare durabilă, finanțe ecologice și analize economice
Titlu proiect: Contract-cadru privind analiza economică a politicilor de mediu și sprijin în contextul unei mai bune reglementări
Luna provizorie a publicării: Septembrie 2018
Buget indicativ EUR: 12 000 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): FRA
Titlu proiect: Acțiune pregătitoare - Operaționalizarea consolidării capacităților pentru dezvoltarea programelor și cartografierea obiectivelor în domeniul taxelor de mediu și al reformei bugetare
Luna provizorie a publicării: Aprilie 2018
Buget indicativ EUR: 750 000
Tip de contract (servicii, studiu sau cadru): SER