Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Gradnje - 123197-2018

21/03/2018    S56

Slovenija-Medvode: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih

2018/S 056-123197

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Medvode
Nacionalna identifikacijska številka: 5874564000
Poštni naslov: Cesta komandanta Staneta 12
Kraj: Medvode
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1215
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Marko Košir
E-naslov: marko.kosir@medvode.si
Telefon: +386 13619532
Telefaks: +386 13619510
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.medvode.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.medvode.si/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Obnova javnega vodovoda, gradnja javne meteorne kanalizacije, gradnja plinovoda in rekonstrukcija ceste Vikrče - Tacen

Referenčna številka dokumenta: 430-4/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
45231000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Obnova javnega vodovoda, gradnja javne meteorne kanalizacije, gradnja plinovoda in rekonstrukcija ceste Vikrče - Tacen.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45233000 Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Obnova javnega vodovoda, gradnja javne meteorne kanalizacije, gradnja plinovoda in rekonstrukcija ceste Vikrče - Tacen.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V primeru okoliščin, ki jih naročnik ni mogel predvideti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Določeno v razpisni dokumentaciji!

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Določeno v razpisni dokumentaciji!

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Določeno v razpisni dokumentaciji!

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Določeno v razpisni dokumentaciji!

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/04/2018
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 25/04/2018
Lokalni čas: 10:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.4.2018 9.00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Medvode
Poštni naslov: Cesta komandanta Staneta 12
Kraj: Medvode
Poštna številka: 1215
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/03/2018