Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 123276-2021

12/03/2021    S50

Danmark-Silkeborg: Transportudstyr og transporthjælpemidler

2021/S 050-123276

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Rasmussen
E-mail: idabisballe.rasmussen@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701617
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34b88fb8-95b7-4ba0-aad7-cba28ec36e44/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34b88fb8-95b7-4ba0-aad7-cba28ec36e44/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34b88fb8-95b7-4ba0-aad7-cba28ec36e44/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34b88fb8-95b7-4ba0-aad7-cba28ec36e44/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på levering af fabriksnye el-minibiler og el-varevogne

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af fabriksnye el-biler til ordregiver.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 300 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Minibil

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
34115000 Andre personbiler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Levering skal ske ved Midtjysk Brand og Redning, afd. Silkeborg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1: Levering af fabriksnye minielbiler:

Det konkrete indkøb omfatter 10 el-biler til Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Der vil ofte være tale om korte ture med mange ind- og udstigninger. Der vil derfor være særlig fokus på ind- og udstigningsforholdene. Bilen vil få mange forskellige brugere (også rent fysisk).

Det primær kørselsmønster er almindelig kørsel på primært asfalt.

Der vil være et forventet kørselsforbrug på 20 000 km. pr. år.

Ordregiver har sat en vejledende pris på 180 000 DKK inkl. udstyr, leveringsomkostninger og registreringsafgift ekskl. moms pr. bil. Dette beløb skal betrages som værende vejledende.

Prisen skal afgives inkl. registreringsafgift.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: APV / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der vil være en mulighed for option i kontrakten på 5 tilsvarende biler.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Varevogn

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34136000 Varevogne
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Levering skal ske ved Silkeborg Kommunes Entreprenørgård.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2: Levering af fabriksnye varevogne på el:

Det konkrete indkøb omfatter 6 el-biler til Silkeborg Kommunes Entreprenørgård.

Bilerne skal køre i afdelingen for skadedyrsbekæmpelse, hvor der ofte er tale om ture rundt i hele kommunen, med flere ind- og udstigninger. Bilerne anvendes ligeledes til kontorarbejde for chaufføren.

Det primær kørselsmønster er almindelig kørsel på primært asfalt.

Der vil være et forventet kørselsforbrug på 20 000 km. pr. år.

Ordregiver har sat en vejledende pris på 330 000 DKK inkl. udstyr, leveringsomkostninger og registreringsafgift ekskl. moms pr. bil. Dette beløb skal betragtes som værende vejledende.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: APV / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der vil være en mulighed for option i kontrakten på 4 tilsvarende biler.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der er ikke stillet krav til egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke stillet krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke stillet krav til teknisk og faglig kapacitet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal udføres efter den i udbudsmaterialet vedlagte kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/04/2021
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Udbudsjurist Ida Rasmussen åbner tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Både de obligatoriske samt frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse i udbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/03/2021