Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Строителство - 123365-2016

Компактен изглед

12/04/2016    S71    Европейски парламент - Строителство - Допълнителна информация - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Покана за участие в търг № 06A50/2015/M066 – Рамков договор за структурни и довършителни дейности в сградите на Европейския парламент в Брюксел

2016/S 071-123365

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 16.3.2016 г., 2016/S 053-087986)

Европейски парламент, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, БЕЛГИЯ. За контакти: unité des contrats et marchés publics. Електронна поща: INLO.AO-BRU@ep.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

3.5.2016 ...

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

10.5.2016 ...

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

7.6.2016 ...

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

14.6.2016 ...