Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Byggentreprenader - 123365-2016

Visa förkortad version

12/04/2016    S71    Europaparlamentet - Byggentreprenader - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Anbudsinfordran nr 06A50/2015/M066 – ramavtal för anläggningsarbeten och färdigställande arbeten vid Europaparlamentets byggnader i Bryssel

2016/S 071-123365

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 16.3.2016, 2016/S 053-087986)

Europaparlamentet, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIEN. Kontaktpunkt: unité des contrats et marchés publics. E-post: INLO.AO-BRU@ep.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

3.5.2016 ...

IV.2.7) Anbudsöppning:

10.5.2016 ...

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

7.6.2016 ...

IV.2.7) Anbudsöppning:

14.6.2016 ...