Dienstleistungen - 123373-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren 

Dänemark-Fredericia: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2019/S 053-123373

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Energinet Forretningsservice A/S
39314797
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Dänemark
Kontaktstelle(n): Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-Mail: indkob@energinet.dk
NUTS-Code: DK032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud vedr. IT-ressourcer til systemudvikling

Referenznummer der Bekanntmachung: 18/07433
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Rammeaftalen skal anvendes til indkøb af ressourcer til udvikling, videreudvikling, vedligeholdelse, drift og support af Ordregivers applikationer. Applikationerne understøtter bl.a. driftsplanlægning og vedligeholdelsesplanlægning i det danske el-net, men kan ligeledes anvendes på andre funktionsområder som f.eks. systemintegration og forretningskritiske eller forsynings-/markedskritiske IT-systemer jævnfør Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse. Heraf anvendes visse systemer aktivt alle døgnets timer af såvel Ordregiver som en række eksterne aktører.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72211000
72212000
72212100
72220000
72230000
72240000
72250000
72260000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK
Hauptort der Ausführung:

Danmark

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalen skal anvendes til indkøb af ressourcer til udvikling, videreudvikling, vedligeholdelse, drift og support af Ordregivers applikationer. Applikationerne understøtter bl.a. driftsplanlægning og vedligeholdelsesplanlægning i det danske el-net, men kan ligeledes anvendes på andre funktionsområder som f.eks. systemintegration og forretningskritiske eller forsynings-/markedskritiske IT-systemer jævnfør Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse. Heraf anvendes visse systemer aktivt alle døgnets timer af såvel Ordregiver som en række eksterne aktører.

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden Energinet Forretningsservice A/S, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Oversigt over de til koncernen tilknyttede selskaber, som kan benytte rammeaftalen, kan findes her: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakturering---praktisk-info

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Virksomheder hvori Energinet SOV eller et andet selskab i Energinet-koncernen i rammeaftalens løbetid erhverv er halvdelen eller mere end halvdelen af kapitalen eller aktiverne, eller har beføjelse til at udøve halvdelen eller mere end halvdelen af stemmerettighederne eller har ret til at lede virksomhedens forretninger uanset det officielle navn har option på at benytte rammeaftalen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der ske ændringer til udbudsmaterialet og de heri fastsatte krav ifm. udbudsprocessen. Ordregiver opfordrer alle interesserede økonomiske aktører til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet samt ansøge om prækvalifikation, uanset om et krav umiddelbart måtte udgøre en udfordring. Spørgsmål stilles i EU-Supply.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 237-542422
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Udbud vedr. IT-ressourcer til systemudvikling

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Udbuddet annulleres af hensyn til konkurrenceelement samt uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet og i modtagne tilbud. Samlet set medfører dette, at Energinets behov ikke på tilfredsstillende vis kan imødekommes med de nuværende tilbud.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Klagenævntet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 72405708
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2019