Werken - 123444-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Ulm: Installeren van ventilatiesystemen

2019/S 053-123444

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Werken

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMVg, dieses vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe – Bundesbau BW, diese vertreten durch das Staatliche Hochbauamt Ulm
Grüner Hof 2
Contactpunt(en): Staatliches Hochbauamt Ulm
Ter attentie van: Joachim Lutz
89073 Ulm
Duitsland
Telefoon: +49 731-27011-106
E-mail: poststelle.hbaul@vbv.bwl.de
Fax: +49 731-27011-199

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.hba-ulm.de

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: www.vergabe24.de

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45331210

Beschrijving
Installeren van ventilatiesystemen .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

WISAG Gebäude- und Industrieservice Bayern GmbH & Co. KG
Albrecht-Berblinger-Str. 6
89231 Neu-Ulm
Duitsland
E-mail: bernd.scherm@wisag.de
Telefoon: +49 731970520
Fax: +49 7319705230

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 500 000,00 EUR
Zonder btw