Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 123500-2020

13/03/2020    S52

Hrvatska-Zagreb: Posude za otpad

2020/S 052-123500

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 232-568514)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Bračun
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391994
Telefaks: +385 15391810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Referentni broj: E-VV-11/2019/R4
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44613700 Posude za otpad
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su nabava i isporuka (što uključuje prijevoz i istovar na privremena skladišta jedinica lokalne samouprave) spremnika (kanti) za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti projekta, a sve sukladno uvjetima navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/03/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 232-568514

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 16/03/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 23/03/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 16/03/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 23/03/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: