Lieferungen - 123513-2020

13/03/2020    S52

Tschechien-Jindřichův Hradec: Notstromaggregat

2020/S 052-123513

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 047-110355)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 26095157
Postanschrift: U Nemocnice 380/III
Ort: Jindřichův Hradec
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 377 38
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA
E-Mail: petra.neuwirthova@cefa.cz

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nemjh.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_204.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Úprava elektrického napájení a zálohování elektrickou energií Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31127000 Notstromaggregat
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je úprava záložního napájení elektrickou energií - instalace záložního zdroje a posílení propojení záložního napájení mezi energocentry v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Jedná se o kompletní dodávku nového nepoužitého dieselagregátu o výkonu 710 kVA (570 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do stávajících rozvodů a posílení propojení stávajících energetických sítí, včetně souvisejících stavebních úprav.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 047-110355

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Seznam a stručný popis kritérií výběru
Anstatt:

Dle § 79 odst. 2 písmene b) zákona seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž v souladu s § 73 odst. 6 písm. b) zákona stanoví zadavatel minimální úroveň pro splnění.

muss es heißen:

Dle § 79 odst. 2 písmene b) zákona seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž v souladu s § 73 odst. 6 písm. b) zákona stanoví zadavatel minimální úroveň pro splnění.

Dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona – seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimální úroveň případně požadovaných standardů
Anstatt:

Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně tři dodávky obdobného charakteru (tj. dodávku a montáž dieselagregátu o výkonu min. 600 kVA), přičemž alespoň jedna z těchto dodávek musí splňovat požadované parametry předmětu veřejné zakázky (tj. dodávku a montáž diselagregátoru o výkonu min. 710 kVA).

muss es heißen:

— Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně tři dodávky obdobného charakteru (tj. dodávku a montáž dieselagregátu o výkonu min. 600 kVA), přičemž alespoň jedna z těchto dodávek musí splňovat požadované parametry předmětu veřejné zakázky (tj. dodávku a montáž diselagregátoru o výkonu min. 710kVA).

Osoba zajišťující kontrolu kvality-osvědčení o autorizaci nebo potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob v oboru „Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení“ pro fyzickou osobu, která bude zajišťovat kontrolu kvality nebo bude provádět dodávky a s tím související stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 06/04/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 13/04/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 06/04/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 13/04/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: