Dodávky - 123524-2020

13/03/2020    S52    Dodávky - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česko-Kladno: Speciální pracovní oděvy

2020/S 052-123524

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 039-091873)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.
Obec: Kladno
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Země: Česko
E-mail: rylichovad@kr-s.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.html

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_6071.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS SČK

II.1.2)Hlavní kód CPV
18130000 Speciální pracovní oděvy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu 4 let od podpisu smlouvy nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty zakázky na nákup a dodávku osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) v souladu s požadavky platné legislativy pro OOPP zajištující ochranu uživatele před specifickým rizikem dle popisu jednotlivých výrobků v uvedené specifikaci v příloze. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky. viz Info na profilu zadavatele https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_6071.html

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/03/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 039-091873

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 24/04/2020
Má být:
Datum: 05/06/2020
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 24/04/2020
Má být:
Datum: 05/06/2020
VII.2)Další dodatečné informace:

Jde o změnu lhůty pro podání nabídek a vzorků, která byla prodloužena na základě Změny ZD č. 1 ze dne 10.3.2020 uveřejněna na profilu zadavatele u této zakázky