Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 123542-2017

04/04/2017    S66    Svet Evropske unije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Preventivno vzdrževanje, popravila in prilagoditve naprav za čiščenje fasad na stavbah Justus Lipsius in Lex

2017/S 066-123542

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Svet Evropske unije, General Secretariat
Poštni naslov: rue de la Loi 175
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE100
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Procurement Coordination Unit
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.consilium.europa.eu/

Internetni naslov profila kupca: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2343
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2343
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Preventivno vzdrževanje, popravila in prilagoditve naprav za čiščenje fasad na stavbah Justus Lipsius in Lex

Referenčna številka dokumenta: UCA 17/010.
II.1.2)Glavna koda CPV
50700000 - IA23
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Vzpostavitev okvirnega naročila za obdobje 4 let + 1 obdobje 1 leta za preventivno in korektivno vzdrževanje ter prilagoditve za sisteme za čiščenje fasad na 2 stavbah Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije (GSS):

— stavba Justus Lipsius GSS – rue de la Loi 175, 1040 Brussels,

— stavba Lex GSS – rue de la Loi 145, 1040 Brussels.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
51511300
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1
II.2.4)Opis javnega naročila:

Vzpostavitev okvirnega naročila za obdobje 4 let + 1 obdobje 1 leta za preventivno in korektivno vzdrževanje ter prilagoditve za sisteme za čiščenje fasad na stavbi Justus Lipsius – rue de la Loi 175, 1040 Brussels, in stavbi Lex – rue de la Loi 145, 1040 Brussels.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

podaljšanje s tihim sporazumom za 1 obdobje 1 leta.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta: glej točko VI.3) Dodatne informacije.
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/05/2017
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 16/05/2017
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Svet Evropske unije, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIJA.

Odpiranje ponudb se lahko zaradi nepredvidenih dogodkov v stavbah generalnega sekretariata na dan, ko je predvideno odpiranje ponudb, v zadnjem trenutku preloži.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Trajanje naročila (4 leta + podaljšanje s tihim sporazumom za 1 obdobje 1 leta) je utemeljeno, kot sledi:

— zaradi kompleksnosti in zahtevnosti odrov mora imeti ponudnik storitev poglobljeno znanje na področju opreme in spretnosti, ki jih je mogoče pridobiti le v relativno dolgem časovnem obdobju.

Da bi zagotovili neprekinjenost dejavnosti, ki se izvajajo v stavbi, ter varnost uporabnikov (v glavnem čistilcev oken), se zahteva možnost zanašanja na zanesljivost in učinkovitost zagotovljenih storitev, kar bo v veliki meri odvisno od izkušenj, ki jih je ponudnik storitev pridobil na lokaciji.

Sekretariat lahko v 3 letih po sklenitvi prvotne pogodbe uporabi postopek s pogajanji s stranko, ki ji bo oddano to naročilo, brez predhodne objave obvestila o naročilu za nove storitve, ki vključujejo ponovitev podobnih storitev, skladno z zadevnim osnovnim projektom iz tega naročila, kot je opisano v točki II.1.4.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

v 2 mesecih od predložitve uradnega obvestila tožniku ali, če obvestilo ni bilo predloženo, v 2 mesecih od datuma, ko se je izvedelo za zadevo. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

Postopkovni roki so zaradi oddaljenosti podaljšani za 10-dnevno obdobje, ne glede na običajni kraj prebivanja ali stalnega prebivališča zadevne stranke.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Svet Evropske unije, General Secretariat
Poštni naslov: rue de la Loi 175/Wetstraat 175
Kraj: Brussels
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Telefaks: +32 2-2800262

Internetni naslov: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/03/2017