W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 124417-2021

12/03/2021    S50

Niemcy-Franzburg: Motopompy

2021/S 050-124417

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 045-110074)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Amt Franzburg-Richtenberg für die Gemeinde Velgast
Adres pocztowy: Ernst-Thälmann-Str. 71
Miejscowość: Franzburg
Kod NUTS: DE80 Mecklenburg-Vorpommern
Kod pocztowy: 18461
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Herr Prieß
E-mail: priess@amt-franzburg-richtenberg.de
Tel.: +49 38322/54136
Faks: +49 38322/703
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amt-franzburg-richtenberg.de

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Lieferung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 mit Aufbau und Beladung für die Gemeinde Velgast

II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung eines Fahrgestells, feuerwehrtechnischen Aufbau und feuerwehrtechnische Beladung in 3 Losen für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges 20 für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Velgast.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 045-110074

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5)
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zuschlagskriterien
Zamiast:

II.2.5) Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Qualität / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: Funktionalität / Gebrauchswert / Gewichtung: 30

Qualitätskriterium – Name: Folgekosten / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: Energieeffizens / Gewichtung: 10

Preis – Gewichtung: 30

Powinno być:

II.2.5) Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Funktionalität / Gebrauchswert / Gewichtung: 30

Qualitätskriterium – Name: Folgekosten / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: Energieeffizens / Gewichtung: 10

Preis – Gewichtung: 50

Numer sekcji: II.2.5)
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zuschlagskriterien
Zamiast:

II.2.5) Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Qualität / Gewichtung: 30

Qualitätskriterium – Name: Funktionalität / Gebrauchswert / Gewichtung: 35

Qualitätskriterium – Name: Folgekosten / Gewichtung: 5

Preis – Gewichtung: 30

Powinno być:

II.2.5) Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Funktionalität / Gebrauchswert / Gewichtung: 35

Qualitätskriterium – Name: Folgekosten / Gewichtung: 5

Preis – Gewichtung: 60

Numer sekcji: II.2.5)
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zuschlagskriterien
Zamiast:

II.2.5) Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Qualität / Gewichtung: 30

Qualitätskriterium – Name: Funktionalität / Gebrauchswert / Gewichtung: 35

Qualitätskriterium – Name: Folgekosten / Gewichtung: 5

Preis – Gewichtung: 30

Powinno być:

II.2.5) Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Funktionalität / Gebrauchswert / Gewichtung: 35

Qualitätskriterium – Name: Folgekosten / Gewichtung: 5

Preis – Gewichtung: 60

VII.2)Inne dodatkowe informacje: