Werken - 12451-2018

Beknopt weergeven

11/01/2018    S7    Lucrări - Informaţii suplimentare - Nu se aplică 

România-Piatra-Neamț: Exploatarea rampelor de gunoi

2018/S 007-012451

Județul Neamț, Str. Alexandru Cel Bun nr. 27, Mihail Popescu, Piatra-Neamț 610004, România. Telefon: +40 233212890. Fax: +40 233211569. E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 23.12.2017, 2017/S 247-521367)

În ceea ce priveşte:
CPV:90530000 Exploatarea rampelor de gunoi, 79930000 Servicii de proiectare specializată, 90500000 Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile, 90531000 Servicii de gestionare a rampelor de gunoi

Exploatarea rampelor de gunoi

Servicii de proiectare specializată

Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

Servicii de gestionare a rampelor de gunoi

Alte informații suplimentare

Informaţii care urmează să fie corectate sau adăugate în documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentele de licitaţie corespunzătoare

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 9.1.2018 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro.