Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

Dėl klaidų programoje „eForms“ skelbimai rodomi netinkamai. Stengiamės pašalinti šią problemą. Daugiau informacijos ir rekomendacijų rasite mūsų specialiame puslapyje.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Paslaugos - 124595-2022

09/03/2022    S48

Ispanija-Korunja: Pramoninės kokybės kontrolės paslaugos

2022/S 048-124595

Išankstinis informacinis skelbimas

Šiuo skelbimu siekiama sutrumpinti pasiūlymų priėmimo laikotarpį

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
Nacionalinis registracijos Nr.: P1500000C
Adresas: Avda. Porto da Coruña, 2
Miestas: A CORUÑA
NUTS kodas: ES111 A Coruña
Pašto kodas: 15003
Šalis: Ispanija
Asmuo ryšiams: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA (SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN)
El. paštas: patrimonio.contratacion@dacoruna.gal
Telefonas: +34 981080314
Faksas: +34 981080307
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.dacoruna.gal
Pirkėjo profilio adresas: https://contrataciondelestado.es/
I.3)Komunikavimas
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://contrataciondelestado.es/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Servicios de control de calidad y estudios geotécnicos en obras contratadas por la Diputación de A Coruña LOTE 4, ZONA D

Nuorodos numeris: PCO.001.2022.00027
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71731000 Pramoninės kokybės kontrolės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Servicios de control de calidad y estudios geotécnicos en obras contratadas por la Diputación de A Coruña LOTE 4, ZONA D

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 423 140.50 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ES111 A Coruña
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Servicios de control de calidad y estudios geotécnicos en obras contratadas por la Diputación de A Coruña LOTE 4, ZONA D

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 423 140.50 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

El contrato podrá prorrogarse hasta un máximo de dos años más

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.3)Numatoma skelbimo apie pirkimą paskelbimo data:
21/03/2022

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración a que se refieren los artículos 71 a 73 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.

No se exige clasificación. Los licitadores podrán acreditar su solvencia, indistintamente, mediante su clasificación en los grupos, Subgrupos y categorías que se indican en el pliego, en función del lote o lotes a los que opten, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el pliego

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

La solvencia técnica o profesional se apreciará por medio de una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza, en el cuso de los tres últimos años

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.5)Numatyta data pradėti sutarties skyrimo procedūrą:
28/03/2022

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Incluido en el Plan anual de contratación aprobado por Resolución de la Presidencia nº 48179 de 13/12/2021 ratificado por el Pleno en sesión de 21/12/2021

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Adresas: Raxeira 52-2º
Miestas: Santiago de Compostela
Pašto kodas: 15781
Šalis: Ispanija
El. paštas: tacgal@xunta.gal
Telefonas: +34 881995481
Faksas: +34 881995485
Interneto adresas: https://tacgal.xunta.gal/
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Adresas: Avda. Porto da Coruña, 2
Miestas: A CORUÑA
Pašto kodas: 15003
Šalis: Ispanija
El. paštas: patrimonio.contratacion@dacoruna.gal
Telefonas: +34 981080300
Faksas: +34 981080307
Interneto adresas: http://www.dacoruna.gal
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/03/2022