Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 124719-2021

12/03/2021    S50

Tschechien-Brno: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 050-124719

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Masarykova univerzita
Nationale Identifikationsnummer: 00216224
Postanschrift: Žerotínovo nám. 617/9
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 601 77
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Petra Kopová
E-Mail: kopova@rect.muni.cz
Telefon: +420 775890646
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.muni.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.muni.cz/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zakazky.muni.cz/vz00005994
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakazky.muni.cz/vz00005994
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Generální projektant - Biopharma Hub Masarykovy univerzity

Referenznummer der Bekanntmachung: MU-ZAK/69033/2021/1381635/RMU
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s vybudováním Biopharma Hubu v lokalitě Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích.

Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 75 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místo předání díla: sídlo zadavatele.

Novostavby budou umístěny na severovýchodním okraji univerzitního kampusu MU v Brně Bohunicích u ulice Studentská naproti Campus klinice a Simulačnímu centru MU.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s vybudováním Biopharma Hubu v lokalitě Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích.

Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 75 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 210
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro využití opce. Opční právo bude uplatněno nejpozději do 3 let od uzavření Smlouvy s Objednatelem. Předpokládaná hodnota opce činí 10 000 000 CZK bez DPH.

Předmět opce je podrobněji popsán v ust. VIII. předlohy Smlouvy na veřejnou zakázku.

Cena opce není součástí nabídkové ceny.

Další podmínky využití opce jsou vymezeny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Bod II.2.7): Zakázka je rozdělena do výkonových fází. První 3 fáze musí být provedeny do 210 dnů od účinnosti smlouvy. Další fáze budou provedeny na výzvu a harmonogram stanoví počty dnů na realizaci jednotlivých fází. Podrobnosti viz https://zakazky.muni.cz/vz00005994.

Bod II.2.13): zadavatel bude usilovat o dotaci na realizaci veřejné zakázky v rámci Národního plánu obnovy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Základní způsobilost mají dodavatelé, kteří splňují požadavky dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Požadavky na profesní způsobilost jsou zadavatelem stanoveny vzorovým čestným prohlášením ve formuláři nabídky, kde je uveden požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Zejména zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti viz https://zakazky.muni.cz/vz00005994.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/04/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/04/2021
Ortszeit: 10:01
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zadavatel v zadávací dokumentaci připustil podávání nabídek pouze v elektronické podobě, veřejné otevírání obálek za přítomnosti účastníků zadávacího řízení se tedy konat nebude. Avšak tuto možnost oznámení neumožňuje, proto je výše uvedeno datum otevírání obálek.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Prohlídka místa výstavby se uskuteční dne 18.3.2021 od 10:00 hod. Dále zadavatel organizuje prohlídku chovných prostor v areálu BIOCEV Vestec na adrese: Průmyslová 595, 252 50 Vestec dne 22. 3. 2021 od 10:00 hod. Podrobnosti viz: https://zakazky.muni.cz/vz00005994.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: Tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167111
Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/03/2021