We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 124812-2022

Submission deadline has been amended by:  222032-2022
09/03/2022    S48

Hungary-Eger: Refuse disposal and treatment

2022/S 048-124812

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Heves Megyei Kormányhivatal
National registration number: 15789329210
Postal address: Kossuth Lajos Utca 9
Town: Eger
NUTS code: HU312 Heves
Postal code: 3300
Country: Hungary
Contact person: Kónya Tamás
E-mail: info@drkonya.hu
Telephone: +36 36426386
Fax: +36 36426386
Internet address(es):
Main address: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000231282022/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000231282022/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Jogellenesen elhagyott hulladék elszállítása

Reference number: EKR000231282022
II.1.2)Main CPV code
90510000 Refuse disposal and treatment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

A közbeszerzés tárgya a Heves Megyei Kormányhivatal végrehajtási határozatában feltüntetet, Heves megyében található ingatlanokon ismeretlenek által illegálisan elhelyezett, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján besorolt különböző hulladék azonosítóval (HAK) rendelkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelés céljából történő gyűjtése, szükség szerint szállítható méretűre történő darabolása, elszállítása, kezelése, valamint az elszállított

hulladéknak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálása.

A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a hulladékok helyszíni összegyűjtése, szükség esetén annak szelektálása, valamint szükség szerint szállítható méretűre történő darabolása, tömörítése, rakodása kézi vagy gépi erővel, a hulladékok mérlegelése és elszállítása, ártalmatlanítása, hulladékmentes felszín kialakítása. A hulladékok szállítható méretűre történő darabolására, tömörítésére a Vállalkozó által biztosított eszközökkel van lehetőség.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU312 Heves
Main site or place of performance:

Heves megye közigazgatási területe. A teljesítés konkrét helye minden esetben a keretszerződés alapján megküldött egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, a Heves Megyei Kormányhivatal Hulladékgazd

II.2.4)Description of the procurement:

Elszállítandó hulladéktípusok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján:

(A felsorolt hulladékok tájékoztató jellegűek, de előfordulásukra lehet számítani. A megrendelésekre a ténylegesen felmerülő igények függvényében kerül sor.)

Becsült teljes mennyiség 2760 tonna

HAK Hulladéktípus megnevezése

15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék

15 01 03 fa csomagolási hulladék

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék

15 01 07 üveg csomagolási hulladék

15 01 09 textil csomagolási hulladék

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncs

16 01 19 műanyagok

16 01 20 üveg

16 01 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól

16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól

17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01 beton

17 01 02 tégla

17 01 03 cserép és kerámia

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

17 02 fa, üveg és műanyag

17 02 01 fa

17 02 02 üveg

17 02 03 műanyag

17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag

17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyag

17 06 05* azbesztet tartalmazó szigetelőanyag

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 01 papír és karton

20 01 02 üveg

20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék

20 01 10 ruhanemű

20 01 11 textíliák

20 01 35* Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések amelyek különbeznek 20 01 21-től, 20 01 23-tól

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től

20 01 39 műanyagok

20 02 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék

20 03 egyéb települési hulladék

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is

20 03 07 lomhulladék

A Heves Megyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Osztálya a 2021., valamint 2022. évben, a hozzá beérkezett 74 bejelentés esetében határozatban szólította fel, illetve kötelezte a hulladék birtokosát, vagy az ingatlan tulajdonosát, mely bejelentésekből - a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási keretszerződés hatálya alatt - 59 esetben várható végrehajtás elrendelése.

A fent meghatározott 59 esetből, 22 eljárásban az Ajánlatkérő az alábbi becsült adatokkal kalkulál.

- Mennyiség (mindösszesen): 641 m3

- Hulladék azonosító kód szerinti megoszlása

160103 22 m3 (8800 kg)

160119 20 m3 (6000 kg)

170103 3 m3 (3000 kg)

170107 271 m3 (352300 kg)

170903* 3 m3 (3000 kg)

200201 6 m3 (1200 kg)

200301 198 m3 (39600 kg)

200307 118 m3 (23600 kg)

- A hulladékok elszállítására a szállítások többségénél 1-7 m3 konténer kihelyezése elegendő. A 22 eljárás során 52 fordulóra becsülte Ajánlatkérő a hulladékok elszállítását.

Az 59 esetből, 37 esetben az elszállítandó hulladékok tekintetében Ajánlatkérő az alábbi átlag adatokkal kalkulál, egy eljárásra levetítve.

- Mennyiség: 28m3

- Nem veszélyes hulladék aránya: 99%

- Veszélyes hulladék aránya: 1%

- Szállítójárművek fordulóinak átlagos száma: 2 forduló. A hulladékok elszállítására a szállítások többségénél 1-7m3 konténer kihelyezése elegendő.

Hulladék azonosító kód szerinti megoszlása a fent rögzített 37 esetre vetítve.

160103 88,9 m3 (35562 kg)

160119 24,7 m3 (7409 kg)

170103 3,7 m3 (3704 kg)

170107 335,9 m3 (436,626 kg)

170903* 3,7 m3 (741 kg)

200201 74,1 m3 (14818 kg)

200301 322,3 m3 (64457 kg)

200307 182,8 m3 (182751 kg)

Ajánlatkérő a 2022. évben beérkezett bejelentésekkel összefüggésben is a fent rögzítettek átlag adatokkal kalkulál azonban a Hulladékgazdálkodási Osztály terepi jelenléte, valamint a HulladékRadar applikáció használata fokozódik, melyre figyelemmel Ajánlatkérő a 2022. évben legalább 15%-al több kötelezéssel számol. Mindezek okán - 2022. évben - a fent rögzített átlag adatok hozzávetőlegesen 80 bejelentéssel összefüggésben értlemezendőek.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a fent meghatározott hulladéktípusok, valamint a rögzített mennyiségek a 2021. évben feltárt hulladékok alapján, műszaki becsléssel lettek meghatározva, melynek okán azok nem minősülnek teljes mennyiségnek. A megrendelésekre a ténylegesen felmerülő igények függvényében kerül sor.

Ajánlatkérő ügyszámmal, pontos GPS koordinátával, helyrajzi számmal, hulladéktípus(ok) és - szakértő bevonása nélküli - műszaki becsléssel megállapított körülbelüli (becsült) mennyiség (m3) megjelölésével, valamint szükség esetén fényképes dokumentációval ad írásban egyedi megrendelést a Vállalkozónak.

A megrendelést teljesíteni azonban az adott helyrajzi számon hátrahagyott hulladék(ok) teljes mennyiségére vonatkozóan kell, függetlenül attól, hogy az eltér a fent említett becsült mennyiségtől.

A hatósági kötelezések és az azokban megjelenő, illetve azok által teljesítendő mennyiségek jelentik a keretszerződés tekintetében a lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő a keretszerződés szerinti teljes, nettó keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

További információ a II.2.14) pontban.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A teljesítésbe bevonni kívánt természettudományos végzettséggel rendelkező szakember hulladékminősítésben szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) / Weighting: 6
Quality criterion - Name: A rendkívüli sürgősséget nem igénylő esetekben, a megrendelések kapcsán kötelezően előírt 15 napos teljesítés megkezdéséhez képest vállalt korábbi munkakezdés (nap) / Weighting: 4
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/05/2022
End: 01/07/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Folytatás a II.2.4) ponthoz:

A munkavégzés menete

1) Ajánlatkérő megrendelését követően a hulladékok gépi és/vagy szükség esetén kézi rakodása, szükség szerinti darabolása, szelektálása, szállítása és az engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadása kezelésre, valamint a szerződésben meghatározott feladatok dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó előírásai szerint.

Megrendelés menete:

- A Heves Megyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Osztálya ügyszámmal, pontos GPS koordinátával, helyrajzi számmal, hulladéktípus(ok) és körülbelüli mennyiség (m3) megjelölésével (szükség esetén fényképes dokumentációval) rendeli meg a területen engedély nélkül elhelyezett hulladékok elszállítását.

- A vállalkozó a keretszerződés alapján leadott egyedi megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 5 munkanapon belül köteles visszaigazolni a Hulladékgazdálkodási Osztály részére, mely visszaigazolásban értesítenie kell a hatóságot a várható elszállításról is.

- A Vállalkozó a teljesítést a megrendeléstől számított és az ajánlatában rögzített határidőn, de legkésőbb 15 munkanapon belül köteles megkezdeni.

Megrendeléssel összefüggő egyéb információk:

- A megrendelés és teljesítés esetén nincs alsó mennyiségi korlát.

- A hulladékok mérlegelése az átvevő telephelyén hitelesített hídmérlegen történik.

- A teljesítést az Ajánlatkérő folyamatosan jogosult ellenőrizni és ellenőrző mérlegelést kérni.

- Több egyidejű megrendelés esetén a hulladékok elszállítását Ajánlattevőnek ügyenként külön-külön kell dokumentálnia,

- Amennyiben a hulladékok egy járattal történő elszállítása nem megoldható, akkor gyűjtőjárattal is elszállítható.

2) A hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatása, mely feladat végrehajtásáért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az érintett ingatlanok egy része nehezen megközelíthető (földút), továbbá a hulladékok jelentős része az időjárási körülményeknek kitett. Az esetlegesen a területen megtalálható veszélyes hulladék csapadékvízzel történő érintkezése esetén nincs kizárva azok környezeti elembe (talajba, illetve talajvízbe) kerülése, melynek okán a környezete veszélyeztetésének lehetősége folyamatosan fennáll.

3) Ajánlattevő a tevékenységével érintett hulladékokról típus szerint nyilvántartást vezet meghatározott módon, tartalommal.

4) A hulladék elszállítását követően hulladékmentes felszín kialakítása. Lakóépületek (pl. társasház) közös terében (folyosó, lépcsőház), a munkavégzés közben keletkező szennyeződések feltakarítása. Amennyiben egy nap alatt nem kivitelezhető a hulladék(ok) teljes mennyiségének elszállítása, úgy minden nap végén, illetve a munka befejeztével is szükséges a keletkezett szennyeződés feltakarítása.

5) Fotódokumentáció készítése és átadása mellett a rendezett terület visszavétele a Vállalkozótól.

6) Az elszállításokról készült dokumentumok, valamint a hulladék átvételét igazoló hiteles bizonylatok (szállítólevél, mérlegjegy, veszélyes hulladék esetén „SZ” kísérőjegy és fotók), megküldése a Heves Megyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Osztálya részére.

7) Teljesítésigazolás kiállítása a Kormányhivatal részéről

A teljesítésbe alvállalkozó bevonható, akinek tevékenységéért, a szükséges engedélyek meglétéért a Vállalkozó felel.

Teljesítés során benyújtandó dokumentumok:

- Hulladék átvételét igazoló hiteles kiállított bizonylat (különösen: mérlegjegy, szállítólevél, menetlevél valamint veszélyes hulladék esetén „SZ” kísérőjegy),

- Fotódokumentáció (helyszínenként).

Teljesítésigazolás menete:

- Megrendeléstől vagy (amennyiben szükséges) a terület átadás-átvételtől számított legkésőbb 15 napon belüli teljesítés.

- Hulladék átvételét igazoló hiteles kiállított bizonylatok megrendelő részére történő benyújtása.

- Fotódokumentáció és átadása mellett - amennyiben erre sor került - a rendezett terület visszavétele a Vállalkozótól.

- Teljesítésigazolás kiállítása.

Fotódokumentáció (teljesítés előtt és után).

Az elszámolás alapjait képezi:

- Nem veszélyes hulladék esetén, a mérleg- és szállító jegy(ek), menetlevél másolata, fotódokumentáció Megrendelőnek történő átadása,

- Veszélyes hulladék esetén, - fentieken túl - az „SZ” kísérőjegy(ek) Megrendelőnek történő átadása, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és időben,

A megrendelés és teljesítés esetén nincs alsó mennyiségi korlát. Közúti szállítás esetén a Vállalkozó kötelessége és költsége mind az üres, mind a rakott állapotú tehergépkocsi mérlegelése hitelesített hídmérlegen. A teljesítést a Megrendelő folyamatosan ellenőrzi és jogosult az ellenőrzés során ellenőrző mérlegelést kérni.

A megrendelések kibocsátásakor - a források költséghatékony felhasználása érdekében - a Megrendelő fenntartja magának a jogot az egyes körzetek területhatárait érintő egyedi változtatásra. Az egyes teljesítésekhez a szállítójármű által teljesített teljes km mennyiség kerül figyelembe vételre a telephelyről való indulás és visszaérkezés különbözete alapján.

A megrendelések kibocsátása során Megrendelő fenntartja magának a jogot és egyben lehetőséget biztosít az előre nem meghatározható, váratlan körülmények pontosítására, ezáltal a megrendelés tartalmának módosítására.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD-t ajánlattevő nyújtja be (Korm. rend. 3. § (3) bekezdés). Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Korm. rend. 3. § (5) bekezdés). A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet

1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására.

Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-

16. §-aira.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elekt- ronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását eredeti vagy egyszerű másolati példányban.

Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §)

A 62. § (1) bekezdés b) és f ) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban kizárólag nyilatkozni kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α szakasz kitöltésével.

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 1. §, 5.§ (1)

és 19.§ (1) a) pontja alapján valamennyi - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 évben (24 hónapban) vezetett, illetve ebben az időszakban megszűnt - pénzforgalmi számláról szóló, valamennyi pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy mely pénzintézetnél, mióta vezeti pénzforgalmi számlát, és az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás a pénzforgalmi számlán volt-e. (A „sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)

A P.1. alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-a az irányadó.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont szerinti gazdasági alkalmasság esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) és

(11) bekezdésében, valamint a 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 69. § (11a) értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás volt.

Folytatás a VI.3) ponthoz:

31) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

32) Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.

33) Az ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja.

34) Felelősségbiztosítás: Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkeznie kell veszélyes hulladék szállítására, és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó felelősségbiztosítással legalább

5 000 000 Ft/kár és 10 000 000 Ft/év összegben, valamint nem veszélyes hulladék szállítására, és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó felelősségbiztosítással legalább 5 000 000 Ft/kár és 10 000 000 Ft/év összegben.

A nyertes ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amennyiben az aláírással nem lép hatályba, úgy a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig − a fent előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra vonatkozó szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésekor, amennyiben a szerződés az aláírással nem lép hatályba, úgy annak hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.

35) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány. Az értékelés során alkalmazott módszer (módszerek), amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a következők: 1. rsz.: fordított arányosítás (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). 2. rsz.: egyenes arányosítás (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.).

36) Adott esetben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (amennyiben Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassága igazolásához igénybe vesz) szerződésesben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdés) és amely tartalmazza az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

37) Az ajánlatba szakmai ajánlat (Hulladék_ártáblázat.xls) csatolandó. A szakmai ajánlat tartalmára vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az ajánlat részeként be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentum részét képező tételes költségvetést beárazva.

A költségvetés tételeiben az ajánlattevők az ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket nem hagyhatnak el, továbbá tételeket nem tehetnek hozzá (pl.: további sorok, oszlopok beszúrása nem lehetséges).

Az árazott költségvetésben a nettó egységárakat kell feltüntetni, melyek vonatkozásában kettő tizedesjegyig terjedhet a megajánlás és kizárólag pozitív számot lehet megadni.

Az árazatlan költségvetés valamennyi tételét be kell árazni.

A tételes beárazott költségvetésben az árat úgy kell kalkulálni és megajánlani, hogy az minden, a közbeszerzési dokumentum szerinti költséget tartalmazzon. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek.

Az árazatlan költségvetési kiírás a közbeszerzési dokumentumban, illetve annak mellékletében található.

38) EKR rendelet alkalmazása: A Kbt. 40. §-a értelmében jelen eljárás az EKR igénybevételével kerül lebonyolításra, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet szabályai alkalmazandók.

39) Adatkezelési tájékoztató: Az ajánlatkérő és a lebonyolító a Kbt. 3. § 10. pontja szerinti gazdasági szereplő személyes adatait jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban a GDPR, a Kbt. és az EKR rendelet vonatkozó előírásai szerint kezeli. A közbeszerzési eljárással összefüggésben esetlegesen papír alapon keletkezett dokumentumok iktatására az ajánlatkérő iratkezelési rendszerében kerül sor. Az adat kezelésével kapcsolatban további információért az Ajánlatkérő adatvédelmi tisztviselőjéhez lehet fordulni.

40) A nyertes Ajánlattevőnek, illetve - adott esetben - alvállalkozójának rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a műszaki leírásban szereplő hulladékfajtákra vonatkozó hulladék átvételéhez, szállításához (hulladékgazdálkodási engedély, vagy nyilvántartásba vétel) és ártalmatlanításához szükséges érvényes hatósági engedélyekkel. Az ajánlathoz az ezzel kapcsolatos szándéknyilatkozatot csatolni kell.

41) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr Kónya Tamás (lajstromszáma: 00030)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitását rendelkezésre bocsátó más szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD-ba foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A 321 /2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) pont kitöltésével. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra történik az alábbiak szerint:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. Referencia

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, az AT-nek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladék elszállítása és/vagy ártalmatlanítása) szerinti szolgáltatásaira vonatkozó 321/2015. Korm. rendelet (X.30.) 22. § (1) bekezdés szerinti igazolást, vagy nyilatkozatot, amelyben megjelöli legalább: - a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját év/hó/nap szerinti pontossággal, - a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a kapcsolattartó elérhetőségét (e-mail címét) - a szerződés tárgyát és mennyiségét (amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható - hulladéktípusonként külön megadva az adatokat, az elszállított hulladék mennyiségének részletes ismertetésével), - arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, - valamint a saját teljesítés százalékos arányát (Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. Ha a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről igazolásképp olyan mértékben fogadja el a 321/2015(X.30.) Kr. 22. § (5) bekezdése alapján, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.)

M/2. (Szakember) AT a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján mutassa be azt a szakembert, a szakember nevének, végzettségének illetve képzettségének ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - végzettséget (illetve adott esetben képzettséget) igazoló dokumentum másolata, - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy ajánlattevővel való szerződéskötés esetén a keretszerződés teljes ideje alatt az ajánlattevő rendelekzésére fog állni, - szakember saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajz másolata.

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321 /2015. (X.30.) Kr. 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdését is alkalmazni kell. Az Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerint a műszaki és szakmai alkalmassági előírások igazolása során a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1) bekezdése szerint jár el.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évben - összesen legalább 500 tonna HAK 17 01 07 azonosító számú "beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól" és/vagy HAK 20 03 01 azonosító számú "egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is" és/vagy HAK 20 03 07 azonosító számú "lomhulladék" szállítására és/vagy kezelésésre vonatkozó szerződéseknek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.

Az fenti előírásokat AT-nek HAK kódonként legfeljebb 3 db referenciából kell teljesítenie. Az Ajánlatkérő csak azokat a referenciákat fogadja el előírt időtartamon belül teljesítettnek, melynek befejezési dátuma is a felhívás feladásától visszafelé számított három éven belülre esik és legfeljebb 6 éven belül került sor a megkezdésére.

M/2. (Szakember) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű természettudományos (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelekző szakemberrel.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.

A Szerződés megerősítése tekintetében az AK az alábbiak szerint rendelkezik:

AK nem köt ki biztosítékot.

Késedelmi Kötbér: Amennyiben a nyertes AT a szerződésben foglalt feladatok tekintetében az ott megjelölt határidők vonatkozásában késedelembe esik, napi kötbérként késedelmi kötbér kerül felszámításra legfeljebb 15 napi időtartamra. A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésben megjelölt és kalkulált típusú, valamint mennyiségű hulladékra vetített nettó teljes (minden számlázható tételt magában foglaló) vállalkozói díj 2%-a.

Késedelmes teljesítés esetén, amennyiben az a 15 napot meghaladja, Megrendelő jogosult - Vállalkozó költségére - harmadik fél szolgáltatásának igénybevételére, valamint a szerződéstől való elállásra, felmondásra.

Meghiúsulási Kötbér: Amennyiben a késedelmes teljesítési kötbért megalapozó szerződésszegések száma összességében a jelen szerződés teljes időtartama alatt a 3-at meghaladja, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a meghiúsulási kötbért követelni. AK a Ptk. 6:186§ (1) bekezdése alapján meghiúsulási kötbért ír elő. Ha olyan okból, amely nyertes AT-nek felróható a szerződés meghiúsul, nyertes AT meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke 50 000 000 forint, azaz ötvenmillió forint.

Jótállás: nem releváns

Fizetési szabályok:

A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

AK a szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint nyilatkozik (teljesítésigazolás). Az AT az AK által igazolt teljesítését követően jogosult számla kiállítására. A számla kifizetésének további feltétele a nyertes AT részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.

Az AK a Díjat banki utalással egyenlíti ki az AT felé a kiállított számla alapján.

A fizetési feltételekre a Kbt. 135.§ (1), (6) bekezdés, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés alkalmazandók.

A szerződésszerűen és szabályszerűen kiállított számla vonatkozásában a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított harminc (30) nap.

A számlák benyújtásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

Nyertes ajánlattevő az aláírt teljesítésigazolások alapján számláinak kiállításáról az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. §-ában foglaltak szerint gondoskodik, amelyet ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel, nyertes ajánlattevő pénzforgalmi számlájára történő átutalással egyenlít ki.

Megbízó a kifizetés során

- a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.);

- a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése;

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint jár el.

Nyertes AT a számlát - a Megbízóval előzetesen egyeztetve - állítja ki Megbízó nevére és címére.

A nyertes AT nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A megbízott a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az AK-t haladéktalanul értesíti.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/04/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/04/2022
Local time: 11:00
Place:

EKR rendszer

Information about authorised persons and opening procedure:

A Kbt. 68. §-ában, illetve 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § bekezdésében leírtak szerint. Az 1 hónapos ajánlati kötöttség 30 naptári napot jelent.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

A feladat egységet képez ezért nem osztható gazdaságosan.

1.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

2.) A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő az EKR-en keresztül fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.

3.) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot: az ajánlattevők neve, címe, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek.

4.) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, továbbá a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. A 321/2015. Korm. r. 13. § alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges.

5.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

6.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

7.) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:

- a közös Ajánlatevők nevét;

- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;

- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;

- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;

- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;

- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől

8.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli.

9.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

10.) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatával kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

12.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.

13.) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

14.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

15.) Ajánlatkérő az ajánlattevő, ill. a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő szervezet vonatkozásában cégkivonat benyújtását nem kéri, azt ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).

Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő szervezet esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata.

16.) Ha az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntést tartalmazó összegezésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

Folytatás a VI.4.3) és III.1.2) pontban.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás a VI.3) ponthoz:

17.) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlat aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz és indokolás-kérést von maga után.

18) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a dokumentációban esetlegesen szereplő eszközök, anyagok, eljárások márkajelzésének, típusának, gyártmányának stb. megnevezésére kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt került sor, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azokkal egyenértékű eszközt, anyagot, eljárást elfogad.

19) Amennyiben minden érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés

b) pontja alapján.

20) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.

21) Ajánlattevőnek a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján: A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az ajánlatkérő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.

22) Ajánlattevőnek csatolnia kell az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdései tekintetében)

23) Ajánlattevőnek csatolnia kell a tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó nyilatkozatát (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)-ic) alpontjaira tekintettel).

24) Ajánlattevőnek csatolnia kell az Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 44. §-ára tekintettel) Az ajánlatban a Kbt. 44.§ (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást kötelező csatolni, amelyben Ajánlattevő részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

25) A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.

26) A keretszerződés hatálya: Mindkét fél által történő aláírás napjától, a nettó keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2023. 07. 01.-ig tart.

27) Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: új Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

28) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

29) Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.

30) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/03/2022