Palvelut - 124826-2019

18/03/2019    S54    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 054-124826

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1021277-9
Postiosoite: Opastinsilta 12 B, PL 66
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 00521
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tukes.vallu@tarjouslaatikko.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.tukes.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=227129&tpk=97ec9db7-5aaf-41ec-bfd2-d4d08804533c
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta (Vallu)

Viitenumero: 452/02.03.02/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Tukesin lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta -tietojärjestelmä. Hankinta kattaa järjestelmän toimitus- ja käyttöönottoprojektin sekä siihen liittyvät jatkuvat palvelut toistaistaiseksi voimassaolevaksi sopimuskaudeksi. Hankintaan sisältyvät lisäksi tietojärjestelmän jatkokehitys sekä sopimuskauden aikana tarvittavat oheispalvelut, kuten ylimääräiset käyttäjäkoulutukset.

Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta on löydettävissä tarjouspyynnön liitteestä 1, Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Käytännön työskentelyn rajoitteet, ml. suorituspaikkaan liittyvät, on mainittu tarjouspyynnössä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta (Vallu) on tietojärjestelmä, joka tukee Tukesia luvan- tai ilmoituksenvaraisen toiminnan mahdollistamisessa ja valvonnassa. Järjestelmä sisältää kaksi (2) ydinkokonaisuutta, jonka lisäksi siihen kuuluu tukevia komponentteja, kuten esim. työjonojen hallinta. Ensimmäinen kokonaisuuksista on Tukesin lupa- ja ilmoituskäsittely, jolla mahdollistetaan asioinnista ja muiden järjestelmien kautta vastaanotettujen hakemusten ja ilmoitusten käsitteleminen ja dokumenttien valmisteleminen. Toinen kokonaisuuksista on valvonta, jolla Tukes hoitaa mm. yksittäisten valvontatapahtumien suunnittelun, läpiviennin sekä siihen liittyvät jälkityöt, kuten vaatimusten hoitamisen seurannan. Aktiivisia Tukesin käyttäjiä järjestelmällä on n. 130 hlö, jonka lisäksi mahdollisia katselijoita on noin toiset n. 130 hlö. Toisin kuin tätä hankintaa koskevassa ennakkotietoilmoituksessa on todettu, järjestelmä ei sisällä sähköistä asiointia, vaan hyödyntää tietojen vastaanottamiseen ja niiden välittämiseen KEHA-keskuksen tarjoamaa sähköistä asiointialustaa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 13/05/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja kilpailuttaa optiona tarjouspyynnön liitteessä 2, vaatimusmäärittely, mainitun TOLA-integraation toteuttamisen tavoitehinnalla. Option tarjoaminen on vapaaehtoista. Mikäli voittava tarjoaja on tarjonnut optiota, päättää tilaaja sen lunastamisesta sopimusten allekirjoittamisen yhteydessä. Selvennykseksi todettakoon, että tilaajalla on option lunastamatta jättämisestä huolimatta oikeus integraation hankkimiseen yleisenä jatkokehityksenä. Tällöin kehityksestä sovitaan erikseen sopimusluonnosten mukaisesti. Sama koskee tilannetta, jossa tarjoaja ei tarjoa optiota.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 237-541381
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/04/2019
Paikallinen aika: 09:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/08/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 15/04/2019
Paikallinen aika: 09:10

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Tilaaja järjestää perjantaina 22.3.2019​ ​kello​ ​13:00​ ​alkaen​ tarjouspyynnön esittelytilaisuuden, joka on avoin kaikille tarjoajille. Tilaisuus järjestetään osoitteessa Ratapihantie 9, 00520 Helsinki olevassa neuvotteluhuoneessa Kirsikka. Tarjoajia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen keskiviikkoon ​20.3.2019​ ​kello​ ​14:00​ ​mennessä seuraavasta osoitteesta löytyvällä lomakkeella: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePor6Ky3EWcKb0xQ_kUHaRK42vzXWGZg8zZSNd2xLnop59Lw/viewform?usp=sf_link

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/03/2019