Tjenesteydelser - 124906-2017

04/04/2017    S66    - - Tjenesteydelser - Brug af kvalifikationssystem med indkaldelse af bud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Skærbæk: Andre tjenesteydelser

2017/S 066-124906

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Radius Elnet A/S
29915458
Kraftværksvej 53
Skærbæk
7000
Danmark
Kontaktperson: Søren U. Schmidt
E-mail: sorsc@radiuselnet.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dongenergy.dk

I.1)Navn og adresser
Dansk Gas Distribution A/S
Erritsø
7000
Danmark
Kontaktperson: Søren U. Schmidt
E-mail: sorsc@radiuselnet.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dongenergy.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kvalifikationsordning vedrørende energibesparelser.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98390000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indberetningsberettigede energibesparelser efter de gældende regler i Forsyningsvirksomhedsdirektivets (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014).

Indkøbene vil omhandle energibesparelser i henhold til den til enhver tidsgældende energispareaftale mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes fremtidige energibesparelser (herefter Energispareaftalen) og bekendtgørelse om energiydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter Energisparebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 830 af 27.6.2016).

For at kunne deltage i det løbende udbud af energibesparelser kræves det, at leverandøren har tilmeldt sig kvalifikationsordningen for indkøb af energibesparelser, herunder underskrevet Aftale jf. III.1.9).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.8)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.9)Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Leverandøren skal selvregistreres i den elektroniske udbudsportal Scanmarket samt underskrive Aftale »Standardbetingelser for deltagelse i Radius' kvalifikationsordning af energibesparelser«. Aftalen kan downloades fra Scanmarket.

Link til selvregistrering i Scanmarket: https://dongenergy.scanmarket.com/SupplierRegistration/NewSupplier?eventId=203517&ccsum=d2e87a3573e74422c5a20cfab4d1bee9

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2017