Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 124986-2016

Wyświetl widok skrócony

13/04/2016    S72

Włochy-Ispra: Umowa ramowa o dostawę urządzeń / systemów monitorujących służących do badania sprawności silników i akumulatorów oraz o świadczenie pomocy technicznej w przeprowadzaniu testów w warunkach drogowych i w laboratoriach VELA

2016/S 072-124986

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.3.2016, 2016/S 051-083936)

Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC), Institute for Energy and Transport, via Enrico Fermi 2749 (TP 581), 21027 Ispra VA, WŁOCHY. E-mail: JRC-ISPRA-IET-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.4.2016.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

Data: 19.4.2016 Czas lokalny: 10:00

[...]

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.4.2016.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

Data: 26.4.2016 Czas lokalny: 10:00

[...]