Piegādes - 124987-2016

Rādīt kompakto skatījumu

13/04/2016    S72

Beļģija-Brisele: Mēbeļu piegāde ar vai bez montāžas mazbērnu novietņu, bērnu aprūpes iestāžu un bērnudārzu telpām

2016/S 072-124987

Paziņojums par labojumu

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 16.2.2016, 2016/S 032-051093)

Eiropas Komisija, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, BEĻĢIJA. Kontaktpunkts: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles. Tālr. +32 22986989. Fakss +32 22960570. E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Šī teksta vietā 

"IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:

18.4.2016 (17:30) pēc vietējā laika.

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:

22.4.2016 (10:00) pēc vietējā laika.

(..)"

Jābūt 

"IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:

2.5.2016 (17:30) pēc vietējā laika.

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:

11.5.2016 (10:00) pēc vietējā laika.

(..)"

Šis labojums precizē paziņojumu par labojumu, kas publicēts "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikumā", 30.3.2016, 2016/S 062-106283.