Fornituri - 124987-2016

Uri l-lista b'inqas dettalji

13/04/2016    S72

il-Belġju-Brussell: Provvista, bl-immuntar jew mingħajru, ta' għamara għal faċilitajiet ta' krexx, ċentru għall-indukrar tat-tfal matul il-jum u kindergardin

2016/S 072-124987

Avviż ta' tiswija

(Is-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, tas-16.2.2016, 2016/S 032-051093)

Il-Kummissjoni Ewropea, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, IL-BELĠJU. Ikkuntattja lill-: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles. Telefown +32 22986989. Faks +32 22960570. Email: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Minflok 

IV.2.2) Il-limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew għat-talbiet biex wieħed jieħu sehem:

nhar it-18.4.2016 (fil-17:30), ħin lokali.

IV.2.7) Il-kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti:

nhar it-22.4.2016 (fl-10:00), ħin lokali.

(...)

Aqra 

IV.2.2) Il-limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew għat-talbiet biex wieħed jieħu sehem:

nhar it-2.5.2016 (fil-17:30), ħin lokali.

IV.2.7) Il-kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti:

nhar il-11.5.2016 (fl-10:00), ħin lokali.

(...)

Din it-tiswija hija aġġornament tal-avviż ta' tiswija ppubblikat fis-'Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea' tat-30.3.2016, 2016/S 062-106283.